Теми на презентациите

И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ. Откровение 14:6

Поредици:

Индивидуална поредица

Бягство от пентагона на лъжите

В тази поредица се разкриват основните заблуди, които поддържат системата на сатаниснкото царство. 

• Представено: Окт 29, 2016 - Ноем 05, 2016

Индивидуални презентации

Сортиране на отделни презентации, които не принадлежат на определена поредица

Презентации: 22