Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Юли 11, 2017
Изтегляния 1,031
Брой аудио изтегляния 228
Общо изтегляния 1,259

Други езици

Čeština English Français Română Русский Српски Español

Ако четем писмото на Уагонър към Бътлър по един повърхностен начин, бихме решили, че основният проблем за приемане на вестта за оправдание чрез вяра е бил свързан с това дали законът в посланието към Галатяните е церемониалният или моралният. Същинският проблем обаче е дали народът на остатъкът е готов да приеме хармонията която съществува между Стария и Новия завет - между закона и евангелието.

 

Объркването по въпроса за отношението между Стария и Новия завет е резултат от онова небиблейско наследство, което народът на остатъка бил получил от католицизма и протестантизма. Уагонър идентифицирал този проблем по следния начин:

 

Поддържаната от теб теория, проследена до нейното заключение, неизбежно стига до идеята, че Бог има два плана за спасение, един за хората живели преди идването на Господ, и друг за живеещите след това. (с. 36 в оригинал)

 

Ако се позволи на закона и евангелието да действат хармонично ще имаме истинско основание да очакваме супер изобилната благодат за това време:

 

А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта; Римляни 5:20

 

Ще продължаваме ли да държим запушен каналът на благословението, което нашият небесен Баща копнее да ни даде чрез Христос?