Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Юли 11, 2018
Написана Март 06, 2018
Сваляния 436

Други езици

Čeština English Deutsch Română Español Kiswahili

Ако подходите към Божия закон без евангелието, естествените ви възприятия за справедливост ще ви убият. Заинтригувани ли сте? Продължете да четете.

Те повтаряха двете велики максими, че законът е копие на Божественото съвършенство и че човек, необичащ закона, не може да обича евангелието, защото той, както и евангелието, са отражение на истинския характер на Бога. {Великата борба, с. 465, Гл. 27 – Параграф 11}

Любовта, почитта и съвършенството разкрити в евангелието са едно откровение за човека на Божия характер. Справедливостта, добротата и благосклонността, които са се виждат в характера на Христос трябва да бъдат повторени в живота на онези, които приемат привилегиите на евангелието. Чрез едно изучаване на словото, трябва да Го видим такъв какъвто е, и, очаровани от гледката на Неговото божествено съвършенство, да израснем в същия образ. Трябва да разберем, че евангелието разкрива напълно славата [характера] на Господ. То е огледалото което разкрива Божия характер на обърнатата душа. Подобието на Бога се разкрива в съвършения характер на Неговия Син, за да можем да разберем какво означава да бъдем направени по подобие на Божия образ, и в какво можем да се превърнем, ако, чрез постоянно гледане, позволим на себе си да бъдем променени от „слава в слава.“ {Знамения на времето, 24-ти февруари, 1909, Пар. 3}