Maranatha Media - Bulgaria

Определени времена

 

 

Определени времена 2022 година

Следващи новолунни сезони:

Януари 4-5 Вторник вечер/Сряда 
Февруари 2-3 Сряда вечер/Четвъртък
Март 4-5 Петък вечер/ Събота
Април 2-3 Събота вечер/Неделя
Май 2-3 Понеделник вечер/Вторник
Май 31/Юни 1 Вторник вечер/Сряда
Юни 30/Юли 1 Четвъртък вечер/ Петък
Юли 30-31 Събота вечер/Неделя 
Август 28-29 Неделя вечер/Понеделник
Септември 27-28 Вторник вечер/Сряда
Октомври 26-27 Сряда вечер/ Четвъртък
Ноември 25-26 Петък вечер/Събота
Декември 24-25 Събота вечер/Неделя

Празнични времена

Пасха: Април 16-23
Петдесятница: Юни 12
Тръби: Септември 28
Ден на Умилостивението: Октомври 7
Шатроразпъване: Октомври 12-19

Всички празници започват от вечерта на предишния ден