Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Юли 11, 2017
Изтегляния 876
Брой аудио изтегляния 163
Общо изтегляния 1,039

Други езици

ဗမာ Čeština English 國語 Español Kiswahili

Въпросът кой закон е бил законът в галатяни, бил фокусната точка на доктриналната битка, осъществила се на библейската конференция на Адвентистите от седмия ден през 1888 година.

Защо е толкова важно за нас да разбираме централните точки отнасящи се до този въпрос? Законът в галатяни разкрива дали разбираме правилно вечния завет в подробностите на Писанието. Макар че е възможно да се улови централната тема на вечният завет, тази тема трябва да бъде разбрана в подробностите на Писанието, за да се оцени истински и за да се представя така както е дадена в Писанието. Това е особено вярно, когато говорим за писанията на Павел.

Историята показва, че въпросите в Галатяни 3-та глава са директно свързани с разбирането за оправдание чрез вяра.

В 9 ч. сутринта, старейшината Уагонър продължи своите поучения върху закона и евангелието. Взетите под внимание текстовете от Писанието бяха: петнадесетата глава на Деяния на апостолите и втората и третата от Галатяни, сравнени с Римляни 4-та глава и други текстове в Римляни. Неговата цел беше да покаже, че точката на противоречието е оправдание чрез вяра в Христос, която вяра ни се счита за правда, както при Авраам. Заветът и обещанията към Авраам са заветът и обещанията към нас. “Трети ден’ от заседанието,” Ежедневен бюлетин на Генералната конференция (21-ви октомври, 1888 г.)

Елън Уайт потвърдила, че тази вест в действителност била оправдание чрез вяра.

Някои ми писаха, питайки ме, дали вестта за оправдание чрез вяра е третата ангелска вест, и аз отговорих, "Тя действително е третата ангелска вест."-- Ривю енд Херълд, 1-ви април, 1890 г.

В своята велика милост, Господ изпрати на Своя народ една най-скъпоценна вест чрез старейшините Уагонър и Джоунс. Тази вест трябваше да изтъкне по-ясно въздигнатият Спасител пред света – жертвата за греховете на целия свят. Тя представяше оправдание чрез вяра в Гаранта; поканваше хората да приемат правдата на Христос, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди. Свидетелства към служителите и евангелските работници – Гл. 2 Верни и усърдни предупреждения; Подзаглавие: Вестта за оправдание чрез вяра – Параграф 1

Тази вест била подтискана колкото се може повече от мнозинството ръководители в църквата, които като цяло я отхвърлили и осъществили контрол върху средствата за комуникация с църквата. Когато старейшината А. Т. Джоунс бил назначен на позицията редактор на Ривю енд Херълд, той имал възможност да представи едно внимателно обмислено обяснение на разбирането за вестта от 1888 година върху закона в Галатяни. Тук ние възпроизвеждаме неговия коментар върху Галатяни 3:19, тъй като конфликтът е бил съсредоточен върху този стих и върху това кога щяло да бъде изпълнението на фразата “докато дойде семето.”

Насърчавам читателя да изучава внимателно този коментар. Под вдъхновението на Божия Дух, старейшината Джоунс използва характерната си остра като бръснарско ножче логика, за да представи библейското доказателство, което спомага за укрепването на ключовите точки на вестта от 1888 година. Този коментар полога основата за разбиването на веригите на дълго поддържания протестантски възглед за заветите, който съкращава мощта на правдата чрез вяра, която се изявява в послушание на всички Божии заповеди.

Блажен е този който чете, и онези които слушат думите на това пророчество [вест] и пазят написаните там неща: защото времето е близо. Откр. 1:3