Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Март 21, 2024
Страници 96
Изтегляния 52
Брой аудио изтегляния 42
Общо изтегляния 94

Други езици

English Deutsch

„В богатство, в бедност, в болест и в здраве... ще вървя до теб в пътуването на живота”. Кой може да знае изпитанията и триумфите, които предстоят, когато двама души се обвържат да живеят заедно?

Когато аутизмът засегна живота ни, ние бяхме притиснати от много предизвикателства, чиято кулминация беше точно когато съпругът ми стигна до убеждението, че Триединството не е библейско.

Преминаването през тези събития, поддържането на вярата ми в Бог, твърдото заставане до моя съпруг и грижата за децата ни ме преведоха през тъмна долина. Тази книга съдържа поредица от статии, които написах в едни от най-мрачните моменти в живота си. Молейки се на Бог да ръководи моя съпруг в търсенето на истината, да ръководи мен – за да помагам в лечението на нашия по-малък син – и да подкрепя и благославя по-големия.

Тези статии са писани за период от около пет години и дават   известна представа за моето ходене с Бог през радостите и скърбите на живота.

В обобщение, нашият Баща е верен от началото до края. Той никога не ме е забравял, но ми е давал желанието на сърцето ми.