Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Март 17, 2019
Изтегляния 778
Брой аудио изтегляния 373
Общо изтегляния 1,151

Други езици

Afrikaans Čeština English Français Deutsch 國語 Español Kiswahili

За онези, които вярват в Бога, се смята за почти всеобщо доказано, че единственият начин да се сложи край на греха е като нечестивите мъртви бъдат възпряни в пътя им, чрез сваляне на огнен поток от ярост от Божието сърце, за да изгорят и да бъдат доведени до края им.

Често се смята, че нечестивите не просто ще унищожат себе си; но ако Бог е Бог на справедливостта, Той ще накаже престъпниците и ще ги възнагради за злото им според делата им, като ги постави в пламъци и ги изгори живи. Дали един любящ Бог ще направи това с децата си? Бихте ли изгорили непокорни деца живи в пламъците докато наблюдавате как крещят в агония?

Някои хора казват, че единственият начин да се премахне ракът е като се изреже. Проблемът с тази аналогия е, че отрязвате рак от човек, с цел да спасите живота му, а не да го унищожите. Някои други казват, че нечестивите са като куче с бяс и то трябва да бъде приспано. Вземате ли тогава това куче, за да го горите бавно на огъня в продължение на няколко дни, докато то квичи и вие в агония, докато праведните викат - „той беше зъл, той заслужава повече“? Това ли наистина ще се случи в края?

Онези, които отхвърлят така свободно предоставената милост, все пак ще познаят стойността на онова, което са презирали. Те ще почувстват агонията, която Христос издържа на кръста, за да изкупи изкуплението за всички, които биха го приели. Тогава ще осъзнаят какво са загубили - вечен живот и безсмъртно наследство. ” Ривю енд Херълд, 4-ти септември 1883 г.
Наистина Той понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Исая 53:4