Maranatha Media - Bulgaria
автор Kevin J. Mullins
Публикувана Дек 11, 2022
Страници 150
Изтегляния 159
  • Дали Бог съди и осъжда другите докато на нас заповядва да не съдим, а да обичаме другите безусловно?
  • Измъчва ли Бог враговете Си в продължение на цяла вечност в огнено езеро докато в същото време заповядва на нас до обичаме враговете си?
  • Изпраща ли Бог с презрение язви и мор върху хората, които избират да не Го обичат докато изисква от нас да се молим за здравето и щастието на онези, които не ни обичат?
  • Не трябва ли да живеем с характер като Неговия? “Бъдете святи, защото Аз, ГОСПОД вашият Бог съм свят.” (Лев. 19:2); “Бъдете съвършени, също както вашият небесен Баща е съвършен.” (Мат. 5:48).

В Йоан 14:9 Исус казва: “Ако сте видели Мен, видели сте Отец.” Кога Исус някога е осъждал или съдел някого? Кога е измъчвал някого? Кога е убил някого? Исус съветва всички нас да помажем очите си с духовното масло, което Той предлага, за да можем да „виждаме“ по-ясно (Откр. 3:18). Тогава, като четем Библията с това ново зрение, завесата на страха и осъждането се отмахва (2 Кор. 3:14-16). Исус пита всеки един от нас: “Какво е писано в закона? Как четеш?” (Лука 10:26). Ключът е в това как четем Писанията. Дали ги четем чрез плътското си разбиране или чрез Духа на Христос? Когато истинският характер на нашия небесен Баща се разкрива чрез Духа на Неговия Син, започваме да виждаме, че Бог не е кръвожаден тиранин, който е против грешниците, а че Той и човекът имат общ враг, който се опитва да унищожи вярата ни в един неосъдителен Баща, Който ни обича с цялото Си сърце, с цялата Си душа и с цялата Си сила.