Maranatha Media - Bulgaria

Божественият модел на божественото и човешкото естество на Христос

Публикувана Яну 07, 2018 от Ейдриън Ибънс в Божественият модел
Преведена от Деян Делчев
1,485 Намерена

Ако някога сте чували, че Христос е имал само човешко естество, когато е бил тук на земята, помислете за следното твърдение.

Световният Изкупител имаше по-висше от ангелското естество, но с Неговото божествено величие бяха обединени кротост и смирение, които привличаха всички към Него. (Мисли от планината на благословението, "Блажени са кротките" - Параграф 3)

Христос смесил Своето божествено естество с нашето човешко естество. Божественото Му естество направило много от изпитанията Му по-големи от нашите. Никога не съм бил изкушаван да превръщам камъни в хлябове:

Беше трудна задача за Княза на живота да проведе плана, с който се беше захванал за спасяването на човека, обличайки Своята божественост с човешко естество. Той беше приемал почит в небесните дворове и беше запознат с абсолютната сила. За Него беше трудно да се удържа в нивото на човешкото, както за хората е трудно да се издигнат над ниското ниво на техните покварени естества и да бъдат участници в божественото естество. (Конфронтация - с. 85, Параграф 1)

За Христос било трудно да остане в нивото на човешкото и да се покорява на Отец. В Своята божествена сила Той можел да извърши много неща незвисимо от волята на Своя Баща, но Той подчинил Себе Си и това прави Неговото покорство толкова велико.

Ето друг цитат. Чрез каква човешка сила Исус е можел да чуе молитвите на хората извън Неговото присъствие и след това да ги привлече към това присъствие? Това било Неговото божествено естество в подчинението Му на Неговия Баща:

Евреите имаха обичай да завеждат децата при някой равин, който да положи ръце върху тях за благословение, но учениците на Спасителя мислеха, че Христовото дело е прекалено важно, за да бъде прекъсвано по този начин. Когато майките дойдоха при Него със своите малчугани, учениците ги погледнаха с неодобрение. Те смятаха, че децата им са твърде малки, за да получат благословение от посещението си при Исус, и решиха, че Той няма да одобри присъствието им. Но точно учениците Му Го огорчиха. Спасителят разбра грижата и бремето на майките, които се стараеха да възпитават своите деца според Божието слово. Той бе чул молитвите им, Сам ги бе привлякъл към близост със Себе Си. {Копнежът на вековете, Гл. 56 Благославяне на децата - Параграф 2 }”

Способността да се изпълни нещо не е изпитът, а поддържането на идентичността ни във всяка ситуация като синове или дъщери на Бога. Не става въпрос за изпълнение, а за отношение!

По какъв начин божественото и човешкото естество са били комбинирани? Не знаем точно. Това е тайна:

Беше ли човешкото естество на Марииния Син променено в божественото естество на Божия Син? Не, двете естества бяха тайнствено съчетани в една личност - Човекът Христос Исус. (Поглед нагоре - с. 260, параграф 2)

Божественото естество в личността на Христос не беше преобразено в човешко естество и човешкото естество на човешкия Син не беше превърнато в божественото естество, но те бяха съчетани по един тайнствен начин в Спасителя на хората. Той не беше Отец, но в Него обитаваше цялата пълнота на Божеството телесно, и все пак Той призоваваше един страдащ свят: "Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и Аз ще ви дам почивка. Вземете моето иго върху себе си, и научете се от мен; защото съм кротък и смирен по сърце: и ще намерите почивка за душите си. Защото моето иго е лесно и бремето ми е леко." (Писмо 8а, 1890 г., с. 2, 3. (До М. Дж. Чърч, 7-ми юли, 1890 г.) Издание на ръкописи, том 6-ти, с. 113, 114

Макар че е тайна, има още какво да научим:

Сатана беше поставил под въпрос това дали Исус е Синът на Бога. С бързото си изчезване той беше доказал, че не може да оспори това. Божественото проблесна през страдащото човешко естество. (Копнежът на вековете, Гл. 13 Победата - Параграф 18)

Когато Божеството проблясна през човешкото естество, в лицето на Христос, те не видяха само възмущение. Осъзнаха важността на думите Му. Почувстваха се сякаш пред трона на вечния Съдия с присъда и за този живот, и за вечността. За кратко време се убедиха, че Христос е пророк и мнозина повярваха, че е Месия. Светият Дух проблясна в умовете им, осветлявайки думите на пророците за Христос. Защо не се поддадоха на това убеждение?(Копнежът на вековете, Гл. 16 В Своя храм - Параграф 20)

Когато разбираме божествения модел, виждаме, че божественото естество било изявено чрез човешкото. Божественото пробляснало през човешкото. Божественото естество било източникът, а човешкото било каналът. Ако Христос бил стъпил извън божествения модел, тогава естеството на отношението щяло да се промени и това щяло да доведе до провал. Божественото и човешкото естество не са съравни. Божественото естество не било премахнато, както някои твърдят, но Божественото естество било облечено с човешкото:

Човекът беше под осъждането на нарушения закон. Той не можеше да спаси себе си, и по тази причина Христос дойде в този свят, облече Своето божествено естество с човешко, и даде живота Си, праведният за неправедните. (Притчи Христови, Гл. 19 Мярката на прощението - Параграф 5)

Божественото естество беше невидимо (облечено), а човешкото естество беше видимо. Божественото проблясваше през човешкото. Когато разберете божествения модел, тогава това ще направи нещата много по-прости, когато става въпрос за разбиране на отношението между човешкото и божественото.