Maranatha Media - Bulgaria
автор Ray Foucher
Говорител Деян Делчев
Публикувана Авг 08, 2023
Страници 48
Изтегляния 80
Брой аудио изтегляния 82
Общо изтегляния 162

За читателите на Библията, загрижени за Огненото езеро на Откровение, това изследване ще дойде като облекчение. Защо? Защото, противно на общоприетото схващане, тази сцена на последния съд не се отнася за физически огън, който гори вечно.

Това обаче ще бъде болезнено преживяване – психически и емоционално. Милиарди хора ще се изправят пред собствените си грешни избори и окончателното си решение да не се доверяват на Бог. С осъзнаването на изгубената вечност степента на съжаление ще бъде извънмерна. Заедно с вината и срама като образни огнени въглени върху главите им, идващи от самите тях, това буквално ще бъде достатъчно, за да смаже живота им във Втората смърт.