Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Юли 11, 2017
Изтегляния 1,055
Брой аудио изтегляния 223
Общо изтегляния 1,278

Други езици

Čeština English Ilongo Русский Español Kiswahili

Беше невероятна радост да открия, че отношението на Отец и Сина, така както е изразено в 1 Кор. 8:6, предоставяше ключа за отключването на толкова много сложни неща в Писанието, които преди това бяха обгърнати в мистерия, или бяха просто непознати. Този ключ, който е описан в книжката Божественият модел на живота, разкрива Отец като източникът на всичко, а Синът като каналът на това всичко. Това отношение на източник и канал има своя подпис върху много елементи, които са събрани заедно. Мъж и жена, стар и нов завет, святото и най-святото място, съботата и празниците, слънцето и луната, всички тези неща намериха по-голяма яснота в светлината на Божествения Модел. Има пълен смисъл в това, познанието за отношението на Бог и Неговия Син, да ни разкрие ключа за отключване на много тайни в Писанието.

През 2015 г., аз размишлявах дали споменатите в Писанието два завета функционират в този божествен модел, където единият завет би водил до другия. Функционирайки в една опозиционна система, Старият завет, който води до смърт, е поставен в опозиция на Новия завет, който води към живот. Тази рамка придава усещането, че Старият завет е лош, а Новият завет е добър. Старият трябва да се избягва, а Новият да се възприема. Докато размишлявах за тези неща, текстът във 2 Кор. 3:7 беше внезапно осветлен, където Павел заявява, че служението на смъртта, което било написано и начертано на камък, е било славно. Щом е било славно, значи то е нещо добро нещо. Тогава стана явно, че, за да може някой да се роди отново, той трябва първо да умре и тогава да се роди отново. Това поставя смъртта и живота в една последователност, където едното следва другото. Това означава, че Старият завет е каналът през който човекът трябва да влезе в Новия завет. Всъщност и двата завета работят съвместно и единият ни довежда до другия.

През следващата година, докато осъществявах срещи в Северна Германия, четях книгата Изследвания в Галатяните от А. Т. Джоунс, и в тази книга намерих търсеното от мен потвърждение.

По този начин заветът от Синай ги доведе до завета с Авраам. Първият ги доведе при втория завет. Старият завет ги заведе при новия завет. И по този начин законът, който беше основата на този завет, — нарушеният закон, —беше детеводител, за да ги доведе при Христос, за да може да се оправдаят чрез вяра. А. Т. Джоунс Ривю енд Херълд – 17-ти юли, 1900 г.

Значимостта на този факт не може да бъде преувеличена. Процесът на завеждането от Стария завет към Новия завет е причиняван от детеводителя, който довежда душата при Христос, за да може тя да бъде оправдана чрез вяра.