Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Konstantin Nyagolov
Публикувана Яну 04, 2022
Страници 38
Изтегляния 254
Брой аудио изтегляния 255
Общо изтегляния 509

Пред човечеството и християнството стои едно голямо предизвикателство, една умствена битка относно правилното разбиране и познаване на Бог и Неговия характер. "А това е вечен живот, да познаят Тебе, Единия и истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил" (Йоан 17:3). Какъв наистина е Бог? Още в Едемската градина Сатана е "инжектирал" в човешкото мислене една убийствена и гибелна правосъдна система в противовес на Божията милостива, ненасилствена и прощателна такава. Луцифер е измамил Адам и всички негови потомци като е внушил и прехвърлил върху Бог качествата на своя отмъстителен, злобен и жесток характер. Тези два характера и две двуполюсни правосъдни системи са представени в Библията, но трябва правилно да бъдат идентифицирани, разбрани, осмислени и разграничени. В противен случай краят за човеците ще бъде много тъжен. Това е изключително важен и животоспасяващ въпрос. Настоящата малка книжка е един опит да се помогне на всеки искрен и непредубеден изследовател на Божието Слово да познае правилно своя Творец, Небесен Баща, Спасител и Бог, за спасение и вечен живот. "Защото това е вечен живот, да познаят Тебе....."