Maranatha Media - Bulgaria

За какво става въпрос

logo

За какво става въпрос

В последните дни на земната история книгата Откровение ни разказва за три вести, изпратени от небето да предупредят света за идването на Христос и нуждата от подготовка.

Послание

Откр. 14:6-12  И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ.  7 И каза със силен глас: Бойте се от Бога и Му въздайте слава, защото часът на Неговия съд настана; и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, и морето, и водните извори!   8 И друг, втори ангел, следваше отзад и казваше: Падна, падна великият Вавилон, който напои всичките нации с виното на своето разпалено блудстване.   9 И друг, трети ангел, ги следваше и казваше със силен глас: Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си,  10 той също ще пие от виното на Божията ярост, което е приготвено чисто в чашата на гнева Му, и ще бъде мъчен с огън и сяра пред светите ангели и пред Агнето.   11 И димът от тяхното мъчение ще се издига за вечни векове; и онези, които се покланят на звяра и образа му, няма да имат покой ни денем, ни нощем, нито който и да е друг, който приема белега на името му.   12 Тук е нужно търпението на светиите; на тези, които пазят Божиите заповеди и вярата в Иисус.

Групата хора, които са призовани да представят тази вест са описани в Откр. 10 и 12 глави

Мисия

Откр. 10:9-11  И аз отидох при ангела и му казах да ми даде книжката. И той ми каза: Вземи и я изяж; и в корема ти ще стане горчиво, но в устата ти ще бъде сладка като мед.   10 И така, взех книжката от ръката на ангела и я изядох. И в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи.   11 Тогава ми се каза: Трябва пак да пророкуваш за много народи и нации, и езици, и царе.

Произход

Откр. 12:17 Тогава змеят се разгневи срещу жената и отиде да воюва против останалите от нейното потомство, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството за Иисус. И застана на морския пясък.

Всички статии, книги и презентации в този уебсайт са свързани с темите на вестта и мисията на народа на Остатъка, описан в тези стихове.

Автор

Ейдриън живее в Голд Коуст в Австралия. Той е благословен с прекрасната си съпруга, Лорел и двете си чудесни момчета Майкъл и Даниел.

Ейдриън е служил като християнски пастор в продължение на над двадесeт години и се е срещал с ужасните борби, които имали много хора във връзка с въпросите за себестойността.

На 17 години, той стига до кръстопът в живота си и се среща със силата на кръста, което го довежда до пълна промяна на посоката. Неговата страст е да споделя преживяването си с Христос и онова, което е научил по време на изминатия път.