Maranatha Media - Bulgaria
автор Kevin J. Mullins
Публикувана Ноем 16, 2020
Последно актуализирана Ноем 16, 2020
Изтегляния 372

   За много хора, описанието на огнения съд след хилядата години е финалното неопровержимо доказателство, че Бог убива:

   И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от неговата тъмница и ще излезе да мами нациите по четирите краища на земята,  за да ги събере за война; … и възлюбения град; и огън падна от Бога от небето и ги погълнат. (Откр. 20:7-9)

   Най-голямото противоречие в едно тълкувание, което представя Бог като директен екзекутор на нечестивите в огнения пъкъл е животът на Исус Христос. Христос дошъл да изяви напълно характера на Своя Баща и когато гледаме Неговия живот на земята, можем със сигурност да знаем какъв е Бог:

   „Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?“ (Йоан 14:9)

   Когато бил тук на земята, Христос не убил никого. Каквото и събитие да се описва в Откровение 20-та глава, то не може да бъде в противоречие с откровението, което Божият Син дал за Своя Баща докато бил на земята. Имайки предвид това, ще проучим факторите, допринесли за събитията в Откровение 20:7-10, така както са описани в цялата Библия.