Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Юли 11, 2017
Написана Март 02, 2010
Изтегляния 734

А ние всички, с открито лице, гледайки като в огледало Господната слава, биваме преобразявани в същия образ от слава в слава, като от Господния Дух. 2 Кор. 3:18

Как гледането към истинския Бог и Неговия Син ни променя в контраст с гледането към фалшив образец.