Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Окт 05, 2023
Страници 30
Изтегляния 140
Брой аудио изтегляния 741
Общо изтегляния 881

Други езици

عربى Nederlands English Français Deutsch 國語 Português Русский Español

Защо Исус е трябвало да умре?

Отговорът на този въпрос определя дали човек разбира праведността чрез вяра. Дали Бог изисква кръста, за да плати за греховете ни? Неговата справедливост ли е изисквала това?

 Разбира се, идеята за умилостивение или жертвоприношение е, че има гняв, който трябва да бъде успокоен. Но обърнете специално внимание, че ние сме тези, които изискваме жертвата, а не Бог. Е. Дж. Уагонър, Справедливостта на милостта, Настоящата истина, Великобритания, 30-ти август 1894 г.

Уагонър разкрива силата на малкия рог от Даниил 8-ма глава, произтичаща от езичеството и идваща в християнството, когато казва:

Ние оставихме въпроса за помирението точно там, където Писанията го поставят; и докато те имат много какво да кажат за необходимостта човек да се помири с Бога, те нито веднъж не намекват за необходимостта Бог да се помири с човека. Да се намекне за необходимостта от такова нещо означава да се повдигне сериозно обвинение срещу характера на Бог. Идеята е дошла в християнската църква от папството, което на свой ред я е донесло от езичеството, в което единствената идея за Бог е за същество, чийто гняв трябва да бъде успокоен чрез жертва. Е. Дж. Уагонър, Настоящата истина, Великобритания, 21-ви септември 1893 г.

В тази книжка са представени три статии от Е. Дж. Уагонър от периода между 1893 и 1894 г., излагащи библейските основи на християнството, които да ви предоставят истинско разбиране за праведността чрез вяра.