Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Окт 05, 2023
Страници 30
Изтегляния 121
Брой аудио изтегляния 707
Общо изтегляния 828

Други езици

عربى Nederlands English Français Português Русский Español

Защо Исус е трябвало да умре?

Отговорът на този въпрос определя дали човек разбира праведността чрез вяра. Дали Бог изисква кръста, за да плати за греховете ни? Неговата справедливост ли е изисквала това?

 Разбира се, идеята за умилостивение или жертвоприношение е, че има гняв, който трябва да бъде успокоен. Но обърнете специално внимание, че ние сме тези, които изискваме жертвата, а не Бог. Е. Дж. Уагонър, Справедливостта на милостта, Настоящата истина, Великобритания, 30-ти август 1894 г.

Уагонър разкрива силата на малкия рог от Даниил 8-ма глава, произтичаща от езичеството и идваща в християнството, когато казва:

Ние оставихме въпроса за помирението точно там, където Писанията го поставят; и докато те имат много какво да кажат за необходимостта човек да се помири с Бога, те нито веднъж не намекват за необходимостта Бог да се помири с човека. Да се намекне за необходимостта от такова нещо означава да се повдигне сериозно обвинение срещу характера на Бог. Идеята е дошла в християнската църква от папството, което на свой ред я е донесло от езичеството, в което единствената идея за Бог е за същество, чийто гняв трябва да бъде успокоен чрез жертва. Е. Дж. Уагонър, Настоящата истина, Великобритания, 21-ви септември 1893 г.

В тази книжка са представени три статии от Е. Дж. Уагонър от периода между 1893 и 1894 г., излагащи библейските основи на християнството, които да ви предоставят истинско разбиране за праведността чрез вяра.