Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Окт 27, 2017
Изтегляния 1,212
Брой аудио изтегляния 139
Общо изтегляния 1,351

Други езици

Afrikaans Čeština English Français Deutsch 國語 नेपाली Română Русский Српски Español

Всичко което получаваме в този живот идва при нас чрез божествения модел. Този модел ни се разкрива чрез личностите Отец и Син. Този модел намира своя източник в Отец “от когото е всичко” и след това се придвижва към нас чрез личността на Христос “чрез когото е всичко.” 

Като получатели на тези благословения, за нас е от жизнено важно значение да различаваме ясно персоналността и индивидуалността на всяка личност в този божествен модел. 

Евр. 1:1-3 Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на бащите ни чрез пророците, (2) в края на тези дни говори на нас чрез Сина, когото постави Наследник на всичко, чрез когото също направи световете, (3) който, бидейки сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез словото на Своята мощ, след като извърши (чрез Себе Си) очистване на греховете, седна отдясно на Величието във висините

Йоан 5:26 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

Библията разкрива ясно Отец като великият източник на всичко и Синът Му като Негов точен образ, който е получил всичко от Него. Щом като Синът е получил всичко от Своя Баща и е Негов точен образ, единственият начин по който можем да ги различим в умовете си е, когато приемем, че Синът е дошъл от Отец, наследявайки всичко от Него. Неговото наследство е тайната за запазването на персоналността и индивидуалността на всеки от тях. Неговото наследство също изяснява и откроява последователността “От Когото” и “Чрез Когото” на божествения модел. 

Като четем Писанието можем да намерим няколко примера, където е копиран моделът „От Когото“ и „Чрез Когото“. Някои от тези примери се припокриват поради каскадното естество на Божиите благословения, които текат през няколко съда. 

Източник –

От Когото

Канал –

Чрез Когото

Препратки

Отец

Син

1 Кор. 8:6; 1 Кор. 11:3; Евр. 1:1-3

Съпруг

Съпруга

Бит. 3:16; 1 Кор. 11:3; Еф. 5:25; 1 Петр. 3:1

Баща

Майка

Изх. 20:12; Еф. 6:1; Кол. 3:20

Майка

Деца

1 Тим. 2:15

Христос

Съпруг

1 Кор. 11:3

Христос

Църквата

Еф. 5:25

Пророк

Свещеник

Изх. 4:16; Лев. 8:36

Старейшина/

Пастори

Стадо

1 Петр. 5:2; 1 Сол. 5:12,13

Цар/Управител

Поданици/Граждани

Римл. 13:1-3; 1 Петр. 2:13,14

Библия

Духът на пророчеството

Ривю енд Херълд, 20-ти Януари, 1903 г. “По-малката светлина”

Библия

Пастор/Старейшина

2 Тим. 4:2; 1 Петр. 5:2

Колкото по-цялостно е следван този модел, толкова повече благословения ще протичат към нас и семействата ни. Например, когато почитаме нашите бащи и майки, на нас ни е обещан дълъг живот. Когато почитаме с любов тези, които са над нас, ние сме благословени от тяхното проповядване на Словото и увещанията им за един живот на благочестие.

Освен директните благословения на радост, щастие и дружба, които протичат към нас чрез този божествен модел, съществуват също и защитаващи благословения, които можем да придобиваме чрез канала. При всички случаи, онзи, „Чрез Когото“ идват нещата, има, както протекцията, така и авторитета на онзи „От Когото“ идват нещата. Като пример за това колко защита може да има едно дете, виждаме, че:

 1. Детето е защитено от майката,

 2. Която е защитена от нейния съпруг,

 3. Който е защитен от полицията,

 4. Която е защитена от правителството,

 5. Което е наредено от Бога.

Вземайки това в духовна посока, ние виждаме, че:

 1. Бащата е увещаван от старейшините или пастора,

 2. Които са подчинени на Божието Слово,

 3. Което е написано от пророците,

 4. Давано е и все още се дава от Христос,

 5. Който го е приел от Неговия Баща.

Колкото повече се придвижваме към позициите, отразяващи божествения модел, толкова по-големи са защитата, благословението, мирът и радостта.

Ключовият принцип на плана на Отец е, че:

 1. Всички неща се получават чрез един канал, а не директно от Отец.

 2. Всички неща са моделирани според Отец и Неговия Син.

Бунтът на Сатана внесъл концепции, които рушат този божествен модел. Според небесния ред, първоначално Луцифер бил под властта на Христос, който пък бил под властта на Своя Баща.

Сатана, главният от падналите ангели, някога имаше възвишена позиция в небето. Той беше следващият по почит след Христос. Ривю енд Херълд, 24-ти февруари, 1874 г.

Писанието ни казва как Сатана е пожелал да промени божествения модел:

Ис. 14:12-14 Как си паднал от небето, ти, сияйна звезда, сине на зората! Как си отсечен до земята, ти, който тъпчеше народите! (13) А ти казваше в сърцето си: На небесата ще се изкача, над Божиите звезди ще извися престола си и ще седна на планината на събранието в крайния север, (14) ще се изкача над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния!

В тези текстове виждаме едно същество, което не се стреми да бъде под защитата и грижата на божествения модел, а по-скоро се стреми да бъде като, т. е. да отразява, Всевишния. Първоначално това означавало, че Сатана искал да бъде направен равен на Христос, вместо да е под Неговата власт, така че да може да докладва директно на Отец, без да бъде под Христос. Посредством божествения модел, Отец пристъпил към защита и отбрана на Своя Син и изявил отношението което Той поддържал с цялото творение. Христос не се защитил и не заговорил в своя защита, всичко това било извършено от Отец. Сатана отхвърлил заповедта на Отец за поклонение и почитане на Неговия Син и тогава пожелал да бъде точно като Всевишния.