Maranatha Media - Bulgaria

Задръжте, задръжте, докато запечатаме Божиите слуги

Публикувана Дек 04, 2023 от Ейдриън Ибънс в Събития на последните дни
Преведена от Деян Делчев
307 Намерена

[Свързване и разговор с братя в САЩ]

Бих искал просто да кажа молитва с вас пред камерата тук и след това ще продължим към нашата презентация:

Отче, ние просто Ти благодарим за възможността да видим нашите братя в Съединените щати. Молим се за тях. Знаем, че в момента в Америка се случват много, много предизвикателни неща. И ние просто се молим за целия политически процес там, молим се за защита от стихиите; много неща се случват в тази велика страна. И ние просто се молим да ни благословиш в нашата презентация. И през това време всички ние да получим инструкции от Теб какво искаш да прави всеки от нас, за да сподели това велико послание със света. И ние Ти благодарим, в името на Исус. Амин.

[Споделям няколко снимки от Южна Африка]

[Също споделяне на снимки от Шатроразпъване в Германия]

Хубаво е да видите някои от снимките там, от различните места. Трябва да говоря с Деян за снимки на нашите Шатри в България. Знам, че има малка група. Тази вечер ще говоря с групата в Чехия. Имам около шест или седем души там, които се срещат заедно. Глас: Франция? Във Франция? Не съм сигурен какво правят тази година. Защото Марк каза, че толкова му харесва да превежда „Както ти съдиш“, че просто ще продължи. Така че мисля, че имаха някои предизвикателства там; но обикновено те биха имали нещо организирано. Но определено горе в Морнекс, точно до Женева, от френската страна, там имат около 50 души. И мисля, че може би правят нещо. Не съм сигурен; още не са ми го казали.

Хубаво е да имаш световно семейство, нали? Това е благословение.

И така, нека да преминем към нашата тема тази сутрин. Имаме малко за обхващане. Колко време имам до…? [Поглеждайки часовника] Добре. Имам около час. Мисля, че можем да го нагласим.

И така, имам това на екрана, в тази книга, Както ти съдиш, [https://fatheroflove-bulgaria.com/book/view/kakto-sdish] и споделям част от съдържанието на тази книга през последното време. Някои от вас са я чели. Някои от вас все още не са успели да я прочетат и това не е проблем. Но аз говорих за това снощи, че ако сме стигнали до заключението, че Изследователният съд всъщност е огледало, отразяващо обратно към нас какъв е нашият характер, това означава, че Божият характер всъщност не е представен в процеса на изследователния съд. Вярно ли е?

Глас: Кажи го отново.

Ако целият процес на изследователния съд... И това включва редица неща. И бих искал да ви предложа това, и ще го подкрепя, и ще ви го обясня малко повече. И това е съвсем просто….

Повечето от нас като деца сигурно са чували думите: „Ще броя до три. И на три ще се подчиниш, иначе ще има последствия.” Запознати ли сте с това? Гласове: Да. Това е нещо, което разбираме. И така, поради този принцип основан на период от време, ограничен период от време, след който ще има присъда и след това ще има последствия. Това е човешко мислене. Това е човешката логика. И така, Бог, в Своята мъдрост, е отразил това обратно към нас и ни е дал рамка, в която има времеви период, 2300 години. И в края на 2300 години Бог брои до три и тогава започва съдът и след това има последствия.

Бог ни говори на нашия език! И трябва да бъде, като Кръста... И това е другата наистина важна точка, която изтъкваме. Кръстът също ни говори на нашия език, нали? Защото Исус завърши делото, което Неговият Отец Му даде да извърши в нощта преди да умре на Кръста. Волята на Неговия Отец беше Той да разкрие Неговия характер. Това беше волята на Отца. Но Исус умря на Кръста, за да разкрие нашия характер.

И ето защо в системата на Светилището Кръстът е символизиран с олтар от месинг. А месингът не е създаден от Бога метал; това е метал, създаден от човека. Това е сплав от мед и цинк. Направен е от човека. И кой беше човекът, който направи месинг? Тувал Каин; който беше Синът на Каин; който беше в редицата на хората, които не се насочиха към Отец в Небесата. Глас: Той избра друг начин. Той избра друг път: Вав-Ел; друг път към Бога.

И така, Кръстът е отражение на това, което се изисква от човечеството, за да повярваме, че Бог ще ни прости. В същата линия, в същия дух, съдът от 1844 г. се изисква от нас, за да повярваме, че Бог може да приключи великата борба. Ние изисквахме това. И Бог знаеше това. И като ни разкрива това, Той ни показва нашия характер, така че ние можем просто да се покаем за тази времева рамка, при която има следене чрез наблюдение.

Защото през този период от време всички книги... Книгите са били записани и всичко, което сте казали, и всичко, което сте направили, и всичко, което е трябвало да направите, но не сте направили, е записано. Какво ще кажете за това? Това е Съдът на стероиди, нали? Не само нещата, които сте направили, но и нещата, които не сте направили, които е трябвало да направите! Глас: И мислите. Мислите! Всичко се записва.

И за всички нас, които имахме благословението да прочетем Великата борба, треперехме, когато прочетохме „изправяне пред историята на живота“ (на български Изследователния съд). Защото да се сблъскаш със записа на живота е да се погледнеш в огледалото. Изправянето пред записа на живота е отражение на човешката природа. Защото всички ние по природа, по ред, когато наблюдаваме всички около нас, ние следим хората. И ние се уверяваме, че хората около нас няма да ни причинят зло и водим записи, нали?

Глас: Откъде знаеш на кого да се разплатиш, ако нямаш запис? Това е вярно. [Смях] И си спомням, че един велик президент каза: „Измами ме веднъж...“, знаете ли тази фраза? Гласове: „Измами ме веднъж, засрами се; заблуди ме два пъти, срам за мен.” И това е в хармония с „Той има списък и го проверява два пъти“. Проверява се два пъти. Това е целият начин, по който хората мислят. Това е целият начин, по който работим. Глас: Защо да спрем на два пъти? Защо да спирате на два пъти, когато можете да продължите отново и отново и отново и отново.

Друг глас: Добре, има веднъж преди да дойде Исус и има веднъж в Рая. Какво имаш предвид? Защото проверяваме дали е било точно това, което Той е позволил... О, да, така е! Веднъж в Рая. Така че след това ще проверим Бог, за да се уверим, че Той е правил всичко правилно за хиляда години. Много добре, много добре. Проверяваме го два пъти.

И така, целият съд от 1844 г. е този процес на влизане на закона, за да причини изобилието на нашия грях. И това, за което искам да говоря сега, е във връзка с времевите рамки. Времева рамка, в чийто край ще има присъда и ще има последствия.

И това ни води до един много важен текст, е, редица важни текстове. И ние разгледахме това в презентация, която Уенди Хансен преписа за нас, в брошура, Йехова срещу Хронос. И бихме искали да разгледаме 2-ро Тимотей 1-ва глава. Може би просто ще изведа Библията тук и ще я пуснем на екрана. 2-ро Тимотей 1:9... Някои важни принципи.

Имаме няколко превода тук. 2-ро Тимотей 1:9. Ще вземем Версията на крал Джеймс + и ще я увелича малко за вас. И имаме думите тук горе... Имаш ли екрана там горе, Рубен? Аз имам. Благодаря ти.

И така, ще видите: „Който ни спаси”, това говори за Христос, „...и ни е призовал със свято призвание, не според нашите дела...”. Това е интересно, нали? За какво е Изследователния съд? Върши работа. Дела. Дела. И думи. И думи. И мисли. И мисли. „...не според нашите дела, но според собствената Си цел и благодат, която ни беше дадена в Христос Исус преди началото на света,“

Това включва един много важен принцип, за който говори Робърт Уиланд; че всеки един от вас в момента притежава спасение; в ръцете ви е точно сега! Какво трябва да направите, за да го спечелите, ако е в ръката ви? Гласове: Нищо. Не го отхвърляйте. Приемете го. Не го отхвърляйте! Всичко, което трябва да направите, е да го приемете. Дори не е нужно да протягате ръка, за да го вземете. Точно там е в ръката ви. Точно там е. Не е нужно да правите нищо, освен да вярвате.

Глас: Но един млад човек, с когото разговарях, казва, че трябва да се покаеш. Благостта на Бог те води към покаяние. Да, но той го прави така, че ти трябва да се покаеш. Това е покаяние, основано на дела. Друг глас: Но да се покаем за какво? Фактът, че вече сте го пуснали, пуснали сте го и не сте го получили. Друг глас: Деяния 5:31. Бог ще ви даде покаяние. Друг глас: Г-жа Уайт също се обръща към това в Пътя към Христос. Тя казва, че покаянието не трябва да бъде пречка, за да дойдем при Бога. И? „Христос е източникът на всеки правилен импулс.“ Така че, не можете да се покаете, без Христос първо да протегне ръка към вас.

И така, на всички ни е дадено спасение. И ето защо всеки ден Сатана се опитва да ви убеди, че това не е вярно; че не можете да бъдете спасени. Защо? Заради делата ни. Ние съдим... Ние седим на съдийския трон над себе си, и ние съдим себе си, и съдим другите, и казваме, че няма да успея. Кой си ти, за да съдиш? Нашият Отец вече ти е дал вечен живот. Вие вече го държите в ръката си, в Христос Исус, и всичко, което трябва да направите, е да го приемете; не чрез дела, а чрез вяра, КОЯТО действа.

Почти щях да кажа това, което каза Мартин Лутер, „Само вяра“. Защото вярата никога не е сама. Защото вярата винаги работи. Защото Божественият образец изисква там, където има вяра, да има и дела!

Глас: Ето защо Лутер не харесвал Книгата на Яков. Ето защо той не харесвал Яков. Той имал опозиционна рамка и това е напълно логично. Има пълен смисъл, че го е направил.

Сега, нещото, върху което искам да се съсредоточа, защото вярвам, че тук има по-дълбок слой. Говорихме за това. И това е, че благодатта, която ни беше дадена в Христос Исус преди... И тогава думата тук е „Хронос”; преди Хронос еон; айониос; благодатта, която ни беше дадена в Христос Исус преди еона на Хронос.

Павел е изучавал история. Разбирал е гръцката митология. Той е изучавал тези неща и затова тук има нещо много важно, което трябва да разберем. И това е, че Исус Христос е съществувал преди Хронос и за света, в който е живял. Да вярваш, че някой е съществувал преди Хронос, ти чуваш ли се? Защото Хронос е бащата. Хронос е несътвореният бог. Хронос е баща на Зевс, който е баща на Аполон. И да се каже, че Исус Христос е по-велик от Хронос и е съществувал преди Хронос, за гърци и за римляни е оксиморон. Просто не се изчислява; няма никакъв смисъл. Глас: Обърнал е света с главата надолу. Обръща света с главата надолу; „Тези хора, които обърнаха света с главата надолу, дойдоха и тук.“

И така, това е дълбоко твърдение, че Христос е съществувал преди Хронос. И така, зададохме въпроса: Кога е започнал Хронос? Кога започна времето? Е, мога да ви дам изявление на Духа на пророчеството и то се намира в книгата Възпитание, страница 304, и се казва: „Тогава ще бъде открит пред него курсът на големия конфликт, който се роди преди началото на времето, и той свършва едва когато времето свърши.“

Как така? Глас: Просто ще добавя от научна гледна точка, ако се интересувате. Едно от големите открития на Айнщайн е, че времето, нашето преживяване на времето, е неправилно. Самото време може да съществува само във връзка с пространството, материята и скоростта. И така, преди да съществува вселената, не може да е имало време. Ето! Има научен... Друг глас: Можем ли да сложим микрофон на този господин, за да можем да чуем това. Преди е имало пространство, материя и време, поне в рамките на света на Айнщайн... Скорост! Скорост, съжалявам! Не може да бъде време, защото времето варира според тези три. Без тези три няма такова нещо като време. Нашият опит с времето е, че то просто напредва, но това не е реалността.

Радвам се, че използвахте тази дума „нашето преживяване на времето“. Защото вашият опит във вселената се различава значително в зависимост от това къде се намирате в тази вселена. И това е мястото, където е Исус във вселената...

И така, къде живее Исус? Глас: В лоното на Отца. „Никой човек никога не е виждал Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.” И когато вие сте в лоното на Отца и ние имаме възможност да бъдем в лоното на Отца, какво се случва с времето? Когато сте близо до вашия прекрасен Баща и сте влюбени в Него и просто се наслаждавате да бъдете с Него, какво се случва с времето? Глас: Изчезва. Изчезва. Вашето възприемане на времето, вашето преживяване на времето е напълно трансформирано и вие влизате във вечността. Защото Бог обитава вечността. И при Него Хронос не съществува.

Защото хронос е преживяването... И искам да продължа към нещо друго; Просто ще ви дам кратко резюме на това. Хронос е преживяването, което имате, когато попаднете под лъжата, че имате живот в себе си; че вие сте самостоятелно съществуващ индивид или поне ви е дадено безсмъртие или притежавате живот. И след като станете независими, вече не е необходимо да имате връзка, за да съществувате. Връзките стават незадължителни. Всичко това е описано в книгата Въпроси на живота. И щом отношенията станат незадължителни, тогава вие сте господар на времето и влизате в царството на времето.

И така, времето започна, когато започна грехът. Поне това разбирам от Писанията. И това е причината да стигнем до много важен пасаж в Откровение 10-та глава, стих 6. Глас: Не се говори за грях, който се е случил в Рая; говори се за греха, случил се на земята. Грехът, който се случи на земята, да. Защото някъде по това време и ангели в Небето взеха решение на база на убеждението, че Бог не можеше да прости, и Адам скоро след това прегърна тази философия. И когато вселената, чрез Сатана и неговите ангели прегърна идеята, че Бог не може да прости, те окончателно се откъснаха от истината за характера на Бог; което ги постави в състояние на независимост от Него; което означава, че времето започна.

Глас: Това е непростимият грях. Непростимо е, защото те решиха, че е непростимо. Не Бог. Това е тяхна преценка. И те бяха стигнали до мястото, където тяхната присъда беше по-голяма от Божията присъда. И след като взеха това решение, времето започна. Защото вече не бяха в лоното на Отца.

Глас: Значи това беше в Небето, или…? Това се случи точно в края на войната в Небето; когато Сатана губи своите симпатизанти; и той трябваше отчаяно да ги задържи и той направи това изявление, както се казва в Духът на пророчеството, том 1, страница 22 (също в първата глава на Патриарси и пророци), че Сатана каза: „Бог няма да прости. Познавам Бог. И също така се говори за това в Копнежът на вековете, стр. 761; подобна идея се намира и там.

И тогава времето започна. И причината, поради която толкова много от нас или изпитват скука, когато сме млади, или сме напълно изхабени и се чувстваме сякаш нямаме време, а бащата време ни е хванал под камшика и ние имаме толкова много работа, че е очевидно, че живеем в света на Хронос; ние живеем като служители на времето, както го нарича Библията; слуги на времето; ние сме поклонници на Хронос.

И както знаем на Олимпийските игри, кой е този, който раздава наградите? Това е Хронос! Защото времето е това, което решава кой е най-бързият; кой е най-бърз; който има най-доброто време. Този, който може да победи времето или да направи пробив във времето, най-великият е този, който получава медала. Така че в повечето случаи времето определя медалите. Глас: Или го прави в определеното време. Кой получава най-добър резултат в рамките на определеното време. Благодаря ти. И по двата начина. Като гимнастика и подобни неща; Футболни игри. Да, футболни игри. И така, всички тези неща. Глас: Ето защо настоящето е подарък. (Настоящето е подарък (на англ. това е игра на думи - present).

И така, [Откровение] 10:6. Виждаме нещо тук при този ангел, и се казва... Добре, нека прочетем стих 5: „И ангелът, когото видях да стои на морето и на земята, вдигна ръката си към небето,” И след това казва: „И се закле в Онзи, който живее завинаги, Който създаде небето и нещата, които са в него, и земята, и нещата, които са в нея, и морето, и нещата, които са в него, че .." Какво? „... няма да има вече хронос:“

Това е много важно. Кога се случва това? Кога този ангел се изправя и вдига ръката си, поставя единия си крак на морето, единия крак на сушата и казва, че вече не трябва да има време? Кога става това? Глас: 1844. 1844! Точно в този момент ангелът казва: „Хронос е победен“. Не казва ли това? Защото Исус е съществувал преди Хронос! И така, когато стигнем до края на този процес, края на този 2300-годишен процес, както от 1798, така и от 1844 г., в края на 2300 години, започва Движение, което разкрива характера на Бог по такъв начин, че Хронос ще бъде победен.

И ако Хронос ще бъде победен... И това е големият смисъл... Сега можеш да играеш на телефона си Еди. [Смях] Пералнята го прави вместо нас. Пералнята ще го направи вместо нас! [Смях]

Този период от 2300 години, с крайна точка 1844 г., е месингово огледало, което ни разкрива нашия характер, за да можем да се покаем, за това че мислим по този начин, и да получим дара на Божията праведност. Разбирате ли какво казвам?

Глас: Значи, казваш, че „часът на неговия съд е дошъл“, нали? Така мислят адвентистите, нали, през 1844 г.? Да, има съд, защото нещото... Да, не трябва повече да има осъждане, защото трябва да се научим да спрем да осъждаме другите и себе си. И единственият начин, по който можем да направим това, е като се покланяме на Бог, който не осъжда. Това е единственият начин. Защото, гледайки, ние се променяме.

Сега, тъй като адвентистите влязоха в тази адвентна вест, [посочвайки чертежа от 2300 години на дъската] чрез пророческа рамка, която включва времеви пророчества, включва история, включва всички тези видове събития, ако не сме ги приели, което и не сме направили... Докато стигаме до 1888 г., [Писане на дъската] ние не приехме вестта от 1888 г., която би ни разкрила характера на Бог. Това означава, че адвентистите са останали в мисленето „Ще броя до три; и ако не се промениш, ще те убия.

Глас: Това е и причината реалният Ден на умилостивението да няма смисъл за хората в този контекст. Да. Друг глас: Защото продължава? Това ли предлагаш. Отговор: Било е пъзел. Защо реалният Ден на умилостивението продължава и продължава, и продължава, от 1844 г. досега? Защо толкова дълго? Няма смисъл. Друг глас: Защото колко сериозна е така наречената заплаха от родител, когато той казва: „Ще броя до три: Две, две и четвърт, две и половина, две и три четвърти,..“ В един момент, детето просто казва: „Каквото и да е!“ Няколко гласа: Да.

Бог е изгубил зъбите си! Той вече няма с какво да хруска. Защото Той каза: „1844; това е краят на времето.” И ето ни след колко години? И затова толкова много хора казват: „Знаете ли какво? Адвентизмът от 1844 - всичко е фалшиво!“ Не се ли случва точно това? Гласове: Да. Това е вярно. И колкото по-дълго излизаме от това, толкова повече и повече хора се възмущават и казват: „Знаеш ли какво? Всичко това е боклук; всичко е боклук.” Но не е, защото е огледало. Когато го разбирате като огледало, всичко това има идеален смисъл. И Бог ни поведе по този път, за да ни покаже какви сме.

И както казах онзи ден, не можете да получите Божия печат, ако не преминете ПРЕЗ изследователствения съд. Друг начин няма. Защото изследователният съд ни показва КАКВИ СМЕ, за да се покаем за това, което сме, и да получим дара на вечния живот. Това е процесът.

Сега, след като казахме това, сме готови да разгледаме няколко твърдения, които събрах. Това е бюлетин, който направих. Бюлетин? Не, само някои изявления, през април тази година. Можете ли да виждате? [Показва се страница на уебсайта на Maranatha Media, озаглавена: „Краят на Благодатното време не е разкрито на хората от човек“]

[Четене от тази страница] „Бог не ни е разкрил времето, когато тази вест ще приключи.“ Това говори Исус, нали? Свидетелството на Исус. „...или когато благодатното време ще приключи.“ (1 Избрани вести, стр. 191, Параграф 1)

Чували ли сте наскоровести, които предполагат кога може да дойде краят? Глас: Да. Глас:

Знаете, когато ви говорех за благодатното време; приключването на благодатното време е същото като запечатването на 144000. Запечатването на 144000 ще се случи като истинско събитие. Това е, когато вземем решение да вярваме и нищо не променя мнението ни. Така че благодатното време не може да бъде произволно събитие. Трябва да бъде човешкото запечатване във вярата, че Бог не е това, за което се представя. Точно. Друг глас: Иначе сърцето ви ще се откаже от страх. В противен случай сърцето ви ще се откаже от страх.

И така, това, което казваме тогава, е, че пророчеството за времето от този момент нататък всъщност работи по контрапродуктивен начин за получаване на Божия печат. То работи срещу получаването на Божия печат, защото ни държи под юрисдикцията на бог, който ни манипулира да вземем решение, за да получи поведенчески отговор от вас. И човечеството не реагира, никой не реагира на този тип поведение по начин, който да докара резултата, който търсим; и това е да обичаме Бог чисто, без принудителна мотивация по никакъв начин.

Не можете да получите Божия печат, ако... И съм сигурен, че сте чували това много пъти, когато проповедниците казват: “Събудете се! Пригответе се!" Какво означава това? Какво трябва да направя? Казват ти да се приготвиш, но не знаят как да ти кажат да се приготвиш. Защото те нямат вестта от 1888 г. Нямат вестта за праведност чрез вяра. Нямат нито едно от тези неща. И така, всичко, което правят, е да опрат пистолет в главата ви и да натиснат спусъка. И хората гледат тези видеоклипове и се докарват до лудост: „Трябва, знаете ли, трябва да бъда по-веган; Трябва да...” [Смях] Ако се откажа от шоколада, Господи, ще го напишеш ли в книгата си? Това се случва. Хората стават обсебени. Глас: Страх. Страшно!

Глас: 2520 тодини също свършват дотук. И ако всички те свършат там и вече няма време, това вече не е пророческо време, тогава какъв е проблемът? Просто чакаме, нали? Добре, това е хубаво продължение, Деби. Да продължим.

Ще преминем към следващата точка. Нека да разгледаме подчертаните точки. [Четене от тази страница на уебсайта] „Сатана ще бъде готов да даде на всеки, който не се учи от Исус всеки ден специална вест, създадена от самия него, за да обезсили прекрасната истина за това време.“ (Избрани вести, том 1, стр. 191, Параграф 1)

Дешифрирахте ли какво означава това? Ако някой дойде при вас с презентация, „Знаете ли какво? Наистина мисля, че ще видим края да се случва през 2025 г. Ще видим края да се случва през 2031 г.“ Ако някой дойде с такава вест до вас, той не може да ви представи Божия печат. Те не могат. Защото това е от типа „Ще броя до три“. Глас: Базиран е на хронос. Базирано е на хронос, и Хронос все още е владетел в такава вест.

И във всички тези послания, посланията, които чувам, говорейки по този начин, по този начин, те не ви говорят за любящия характер на Бог. Те не ви говорят за праведност чрез вяра. Не ви говорят за това как Духът идва при нас в определеното време. Не говорят за тези неща.

Глас: Всъщност страхът е мотиваторът. Страхът е мотиваторът. И защо толкова много хора отговарят на такава вест? Защото сме отгледани по този начин! Това е, с което сме свикнали. Свикнали сме с „Ще броя до три“.

Глас: Това ви дава малко свобода на действие да правите каквото искате. Защото знаете, щом ще е през 2025 г., значи има около пет години... Друг глас: Да, да се върнем да спим. Защото неизменно не можете да останете в състояние на страх за... Колко дълго можете да правите това? Вашето тяло, за да се справи, начинът, по който се справяте е, о, Netflix; о, филми; о, да отидем в света на сънищата. Ще се опитате да разсеете ума си, защото вече не можете да се справите със страха. Ще слушате и ще правите неща, за да се разсеете, защото не ви е даден методът как да бъдете спасени; не знаете как да се спасите. Вие сте в постоянно състояние на страх. И вие гледате новините и гледате всички тези неща за Ковид, и всички ръководители, и Живота на черните има значение, и всички тези неща. И вие хипервентилирате, но не знаете как да бъдете спасени, защото вестта не се представя.

Глас: Стойността е базирана на времето. Стойността е поставена върху времето; и Хронос все още управлява; и все още сте в гръко-римския ум. И вие не можете да получите печата на Бог, когато сте в това мислене. Защото съвършената любов прогонва ВСИЧКИЯ страх. Трябва да бъде по този начин.

Глас: Но с определените от Бога времена е различно, нали? И ние ще стигнем до това Тони. Защото трябва да е различно. Ще го разгледаме. Друг глас: Да, това е много добра гледна точка.

Ние следваме календар. Какъв календар следваме? Глас: Караитският календар. Караитският календар. А как започва годината с караитския календар? На каква база от резултати се започва годината? Глас: Връзката със земеделието. Това е връзката на растението, което реагира на слънцето. А годината започва, когато ечемикът е готов. Глас: И това може да е след месец или каквото и да е. Това е променливо. Можем да знаем кога е близо, „дори на вратата“, но не знаем точно кога; защото не се основава на хронос събитие. Глас: Базира се на реколтата. Базира се на реколтата.

Глас: Ние знаем времето на края, в което се намираме. Ние ЗНАЕМ, че сме във времето на края, нали? Ние знаем това. Но не знаем точно кога. Друг глас: Имаме от 1844 г. От 1844 г. знаем това, че сме във времето на края. Но не знаем точно кога, защото реколтата не е готова. Друг глас: И ще бъде съкратено в правда. То ще бъде съкратено в правда. И щом жетвата е готова, Той изпраща сърпа Си и жъне. Друг глас: При новолуние. На новолуние. [Смях]

Друг глас: Дама, която е готова да има бебе, тя знае, че е бременна, но не знае точно кога. Осем месеца, мисля, че съпругът ѝ наистина знае, че тя ще има бебе. Друг глас: Да, ще ти дадат термин... 6 месеца... О, мисля, че... нейната заядливост... осем месеца..., и след това нашата предвидимост с осем месеца при бременна жена...

Благодарете на Господ, че Исус не става сърдит, когато е на път да роди.

Друг глас: Гледайки определените времена и че сърпът се хвърля, когато жътвата е готова, а не че човекът, който държи сърпа, определя времето; той наблюдава жътвата и отговаря на готовността на жътвата. Докато дори при концепцията за раждане днес, ние въведохме хронос дори в този процес, защото имате цезарово сечение. Казвате: „На тази дата искам да имам това дете“ и насилвате раждането. Или казвате: „Ще модифицирам генетично тези неща, така че точно на тази дата да получа реколтата, която искам.“

Просто бих отбелязал тук, за тези, които са имали цезарово сечение, тъй като живеем в среда на месинг, че понякога тези неща са необходими. НО това е, защото живеем в тази среда. Да, това е идеята за избора... Но ако кажете: „Е, тогава решавам, че ще го имам“, без никакви проблеми, това е... Да. Ако е извънреден сезон, разбираме; ако не е и вие просто избирате да го направите, „Е, това е неудобно за мен да...” Глас: ? [Неясен звук] Да, това също е вярно.

И така, разбираме ли тогава разликата между и защо... Съжалявам, Тони.

Тони: Говорим за заветите, старото води до новото. Ние знаем, че страхът е старият завет. Няма ли място да събуди плътта да пожелае Духа, да живее в тази спокойна зона без време?

Причината да има своето място е, че всички вече сме там. Това е единственият начин да се измъкнем. Това е да имаме това повишено чувство на страх, което ни води през медта в среброто, в златото. И така, така или иначе ще се случи. И Бог увеличава нашата греховност в този процес. Той ни позволява адски да се изплашим от нас или в нас, независимо от посоката, за да си кажем: „Нещо не е наред, нещо не е наред”; и тогава сме водени към Правдата чрез Вяра.

Тони: Хората могат да използват това и да станат много самодоволни, от друга страна. Да използвате това, за да станете самодоволни? Не, не можеш. Не и когато познаваш вечния Кръст. Не и когато знаете, че Исус отива на Голгота всеки ден; никога не можеш да бъдеш самодоволен. Това е вярно. Това е нашият катализатор. Но тези, които не го правят, могат да се изключат... Спяха; всички спаха.

Е, те се нуждаят от тези неща; и ние все още трябва да проповядваме това послание, [посочвайки пророчествата за времето], защото това е начинът, по който всички сме стигнали до това. Тогава това е процесът на Божествения модел. Така че, да, благодаря ви. Ние не сме в опозиционна рамка. Да. Ние сме в рамка източник-канал и това е единственият начин. Трябваше да прочета „Изследователния съд“ и да изтичам до тоалетната, след като го прочетох. Това е просто процесът. Като, о, никога няма да бъда готов.

Глас: И така, подобно на тези неща, нещата с хронос са като стария завет, през който трябва да преминеш, за да стигнеш до новия. Хронос е стар завет. Времето е стар завет. Вечността е нов завет. Вече можем да живеем във вечността. Това е реалността.

Глас: Без да сме в стария, всичко, което казваме е, че има по-превъзходен начин. Искаме да продължим да представяме това, за разлика от стария завет, така че тези, които са в него, включително и ние, да продължаваме да си напомняме за освежаващото, което е налично. Да, то е налично.

Просто искам да отбележа, че Самуел Сноу е бил прав, когато казвал... Защото има метод за изчисляване на календара, при който той е абсолютно контролиран и прецизен, и вие знаете точно кога ще се случи всеки път. И можете да го изчислите 100 години напред в бъдещето; 500 години в бъдещето. И това е чрез системата на пролетното равноденствие. Решено е. Вече е разработено. Глас: Като плановото цезарово сечение. Това е хронос - ситуация.

Глас: Не направиха ли това, когато напуснаха Вавилон? Те го направиха през четвърти век. Константин каза: „Ние няма да следваме календара на онези евреи, убиващи Христос; ще имаме наш собствен календар. И Хилел II разработи система, базирана около пролетното равноденствие.

Глас: Това се споменава във Великата борба, в бележките под линия. В бележката под линия това се споменава исторически. Това е историческа идея. Наистина може да ви отблъсне, ако не разберете това. Може. Точно. Защото това е въпрос на история. Защото Уилям Милър се позова на пролетното равноденствие. Но тогава Джошуа Хаймс започва да проучва и казва, о, има поквара в тази система; тя е била езическа. И Самуел Сноу взел тази идея и тръгнал с нея. Но ако използвате селективна история, можете да игнорирате тези неща. Точно като факта, че повечето хора казват, че Уилям Милър е тринитарист; което е било вярно през 1822 г., но през 1838 г. той вече не е. Но това не се споменава; пропуснато е, че е станал вярващ в Отец - Син; като Джошуа Хаймс, който бил част от християнската връзка.

И така, ние просто отбелязваме това, тъй като виждам, че Бог ни води стъпка по стъпка; Той ни въведе в караитската календарна система, която се основава на жътвата, а не на точното време. И сега можем да разберем защо това е толкова важно.

Глас: Когато започне жътвата, когато семето поникне; например кълнът е пълен с ензими. Те са храната, която съдържа най-много хранителни вещества. И тогава жътвата в края е когато жънем. И когато храната ферментира, тя също е изключително пълна с ензими. Така че е някак си символично, нали? Кълнове и реколта, когато има най-много ензими, хранене. Затова приемам храносмилателни ензими. [Смях] Имам нужда от ензими. Папаята е добра.

Глас: И така, надеждата по отношение на страха от изследоваттелния съд е 2 Тимотей 1:9, че вече имаме спасение в ръцете си; просто трябва да вярваме в това.

И проблемът, който имаме, и това е проблемът; причината, поради която ни е трудно да повярваме, че имаме спасение, е, че съдим и осъждаме други хора. В същото време използваме същия процес на съдене върху себе си, когато се провалим. И тогава ние се стремим да поставим нашето спасение в собствените си ръце, въз основа на нашите дела и нашата способност да действаме, да умилостивяваме и да угаждаме на Бог. И затова нашето спасение е застрашено. Защото гледаме как се представяме и виждаме, че се проваляме; без да осъзнаваме, че Бог ни позволява да се провалим – прилагането на смъртта, причинявайки изобилието на греха – не за да ни осъди, а за да ни предложи милост.

И така, затова ще се случат тези неща. Но никога и в нито един момент не трябва да смятаме, че нашето спасение е застрашено, освен ако вече не вярваме на Божието слово. И ние продължаваме да съдим; продължаваме да седим на собствения си съдебен трон.

И доказателството, че все още съдим себе си и аз казах това преди, е ясно разкрито във факта, че ние все още съдим другите. И затова ще преминем през времето на скръбта на Яков; където цялата ни преценка за другите хора ще се върне върху нас. И ще ни бъде възложено точно в същата мярка, в която сме го прилагали към други хора; Матей 7:2. С каквато сила сте съдили и осъждали друг човек, това ще ви се върне. Защото ти си този, който направи силата по-ниска или по-висока; ще си причиниш това. И това е единствената причина да имаме Якововата скръб. Великата борба относно това кой тогава ще може да устои? Това е въпросът, който предстои.

Искам да ви прочета още малко от тези твърдения.

Глас: Мога ли да направя кратко изявление? Наблюдение. Когато обсъждахме жетвата... Откровение 14, стих 14 и 15, говори за времето; защото времето е близо. Но думата не е „хронос“.

Добре! Благодаря ти. Не е хронос. Нещо друго. Времето е близо. Думата е „хора“, което означава сезон на приливи и отливи. Сезон на приливи и отливи.

Също така отбелязах това, че пророчеството във връзка с идването на Христос не е послание за осъждение. „2300 години“ е послание за съд, както и всяко предсказание за края на света. Те са послания за осъждане, което носи този компонент на страха. Но 70-те седмици, свързани с идването на Месията, не са послание за присъда. Това не е послание от типа „По-добре се оправите, или ще умрете“. Така че не се прилага в този смисъл. Това е просто предсказание кога Месията ще дойде, за да потвърди Неговото служение. Но все пак е написано по начин, който разбираме. Така че просто трябваше да подчертая това.

И така, нека се върнем към екрана и той казва тук, в маркираната част:

„Но няма заповед за някой да търси Писанията, за да установи, ако е възможно, кога благодатното време ще приключи. Бог няма такова послание за нито един смъртен човек.” Точка. „Той няма смъртен език да обяви това, което е скрил в Своите тайни съвети.“ (Ривю енд Херълд, 9 октомври 1894 г., Избрани вести, том 1, стр. 192, Параграф 1)

Надявам се, че ще се придържаме към тези твърдения, защото ще бъдем наводнени с твърдения, базирани на хронос страх; пророчески; повторно приложение на пророчеството; 1260 дни; 1290 дни; 1335 дни; повторно прилагане на пророчество ad nauseum, когато Свидетелството на Исус каза: „Те са лъжепророци; Не съм ги изпратил.

Сега, това е осветената част, която искате да вземете:

„Нашата позиция е била да чакаме и да наблюдаваме, без времева прокламация, която да се намеси между края на пророческите периоди през 1844 г. и времето на идването на нашия Господ.“ (Издание на ръкописи, том 10, стр. 270, Параграф 1)

По колко начина можете да прочетете това? Глас: Сигурен съм, че ще има интерпретации. Как тълкувате това? Сега, вие можете да тълкувате това, както искате, но ако разбирате рамката на характера на Бог, на когото ние служим, и за какво всъщност се отнася този изследователен съд, има само един начин, по който можете да тълкувате това; и то е: Пророчествата ще спрат! Това е единственият начин, по който можете да го тълкувате, защото това е главата агапе. Когато сте в агапе, пророчествата ще спрат; предсказанието за тези неща ще спре.

И така, трябва да държим очите си фокусирани върху Исус. И аз бях етикетирал това представяне, „Чакайте, чакайте, чакайте, докато не запечатаме слугите на Бог на челата им.“ И тези от нас, които са изучавали характера на Бог и са станали много развълнувани от това колко милостив и любящ е Той, стигайки до момента, в който просто сме толкова нетърпеливи да споделим това с други хора, че ние всъщност не искаме краят да дойде сега, нали? Глас: Дори не мислим за това; така или иначе е хронос-време; нека го кажем така. Друг глас: Искаме по-голяма реколта.

Искаме по-голяма реколта! Искаме да споделим наградите, които сме получили. Ние сме като прокажените навън, които са излезли там и се хранят на този велик празник, и си мислим: „Знаете ли какво? Трябва да се върнем при нашите братя. Не можем да пируваме, не можем да имаме цялата тази храна сами. Глас: Пълни сме. Сити сме. И всъщност трябва да дадем това. И ако не го споделим, ще трябва да отидем при тези, които следят теглото. [Смях] Глас: Или да станем Мъртво море.

Глас: 2-ро Петрово 3:9: „Господ не бави обещанието Си, както някои смятат забавянето; но е дълготърпелив към нас, като не желае никой да загине, но всички да дойдат на покаяние.” Така че, ако сме близо до Христос, ние сме такива; не желаем някой да загине.

Да, и това е голямото удивително нещо: От страна на Бог всеки човек ще бъде спасен! Но Той е дал на човека свободната воля да отхвърлят Неговия суверенитет, да Го надхитрят и да се самоунищожат. Той е дал на човека тази свобода да прави това. Но Бог е дал спасение на всички хора, всички хора! Те ГО ИМАТ! Там е за тях. Но те могат да го имат само в плътта... Те го имат в невидимото, но то става видимо само когато го приемат и вярват в него. И затова "Права е портата, тесен е пътят, малцина са тези, които ще я намерят." Защото по-голямата част от този свят няма да се откаже от властта си да съди, да осъжда и да желае унищожението на други хора. И ако не се откажете от това, тогава не можете да бъдете спасени.

Глас: Ето защо трябва да се молим за нашите врагове. Да. Друг глас: Защото колко много хора биха се молили за Савел, който стана Павел; главния изпълнител. Да, всички тези неща. Много важно.

Така че, надявам се, че това ни дава някакъв контекст за това къде трябва да бъде умът ни. И редовно получавам информация, че „ези кое си ще се случи“; всички базирани на времена, числа и всички тези неща. Но откровение 10... И наистина трябва да ви прочета още малко по този въпрос. И наистина трябва да стигнем до Даниил, глава 12. Просто нещо, което ми прави впечатление тук. Забележете какво се казва, Данаил 12:3: „И мъдрите ще блеснат като сиянието на небесната твърд...”, като Моисей, когато слезе от планината, защото беше видял Божията слава. „...и онези, които обърнаха мнозина към правдата като звездите за вечни векове.”

И така, в това паралелно изявление на иврит, кои са мъдрите? Тези, които обръщат мнозина към правдата. И ето защо много хора ми казват, не много, но някои хора ми казват: „Ние наистина обичаме вашето учение за, знаете, Божия характер, и праведността, и всичко това; но, знаете ли, трябва да вземете и другия пророчески материал.” И моят отговор на това е, че докато не разберете каква е Божията праведност, е безсмислено да се опитвате да измислите нещо друго. Защото не можеш да бъдеш смятан за мъдър, докато не разбереш какво е праведността. И когато разберете какво е това, тогава Бог ще ви изложи каквото е необходимо.

Глас: „Търсете първо Божието царство и Неговата правда, а след това всички тези неща...”. Благодаря ви, благодаря ви. Така че трябва да държим умовете си съсредоточени върху праведността на Бог, изявена в Христос Исус и Неговия характер.

И когато правим това, слизаме още по-надолу... Защото Елън Уайт казва, че трябва да изучаваме книгата на Даниил, че трябва да изучаваме Даниил, глава 12. И много са използвали това твърдение, за да кажат, че трябва да изучаваме пророчествата за времето. Но не това се казва. Ние просто изучаваме Божията праведност. И тогава слизаме долу и се казва... Тук отново имаме този човек: „И чух човека, облечен в ленени дрехи, който беше върху водите на реката,...” Това е, за което току-що говорихме, в Откровение глава 10, стих 6. „...когато вдигна дясната си ръка и лявата си ръка към небето и се закле в Онзи, Който живее вечно, че ще бъде за време, времена и половина; и когато той успее да разпръсне силата на светия народ, всички тези неща ще бъдат завършени.”

И след това се казва в стих 10: „Мнозина ще бъдат пречистени, избелени и изпитани; а нечестивите ще постъпват нечестиво; и никой от нечестивите няма да разбере; но мъдрите...” Кои са мъдрите? Тези, които обръщат мнозина към праведността. Защото те са им разкрили Божията правда, проявена в Христос Исус.

Така че никой няма да разбере, освен МЪДРИТЕ. „И от времето, когато ежедневната жертва бъде премахната и мерзостта, която прави запустение бъде поставена, ще изминат хиляда двеста и деветдесет дни.”

Кои са тези, които разбират този стих? Глас: Само мъдрите. Мъдрите разбират този стих. Разбираме значението му. Ние разбираме целия този процес, който Бог позволи да се осъществи като огледало, за да ни покаже нашата човешка природа, за да можем да се покаем за това, за да можем да получим праведността на Бог. Ето за какво става дума в това времево пророчество. Не става дума за повторно прилагане на това времево пророчество като буквални дни в бъдещето, защото Свидетелството на Исус ни каза, че от времето на 1844 до края няма да има пророчески периоди, защото Хронос е победен; хронос вече не съществува! Има смисъл, нали?

Така че не е нужно да се тревожим за повторно прилагане, изучаване на книгите Данаил и Откровение с цел да излезем с нещо странно или уникално по отношение на пророчеството за времето. Трябва да изучаваме Данаил и Откровение, за да открием праведността на Бог, както се проявява в Исус Христос. Защото не забравяйте, че Книгата на Откровението е откровението на? Глас: Исус Христос. Исус Христос! Това е.

Глас: Можете ли да поставите Данаил 11:32 там горе. Даниил 11:32: „И онези, които постъпват нечестиво против завета, той ще поквари чрез ласкателства; но хората, които познават своя Бог, ще бъдат силни и ще вършат подвизи.“

И ще направи! Какво да направя? Да направиш. Те ще правят неща. Глас: Новата версия на крал Джеймс казва: „... правете страхотни подвизи.“ Правете страхотни подвизи. Ще направят, ще извършат. Те ще познаят своя Бог! Глас: Подвизи означава избавления. Да. Друг глас: Бих казал, че просто правим всичко, което Бог прави. Не съдете никого. Да, „Това, което чувам да казва Моят Отец, го правя.“

Глас: И така, като гледате, вие се променяте. И така, „които познават своя Бог“; така, какво правят те? Те знаят. Те стават силни. Те познават Бог и го правят. Да правя какво? Това, което току-що са видели от Отец. Това, което току-що е казал: Не съдя. Правдата.

Когато познаваме нашия Бог и влизаме в лоното на Отец, ние навлизаме в преживяване, което позволява атмосферата около нас да бъде атмосфера на мир. Което означава, че където и да стъпим, ще има мир. Защото краката им са обути с евангелието на подготовката на мира. И затова язвите не могат да ви докоснат, защото вие сте в атмосфера на мир. Има ли логика в това?

Глас: Да. Защото това, което се случва в момента, когато виждах цялата тази присъда и целия свят; и има само определена група и аз се чувствам привилегирована да бъда част от тези, които са точно като това, което каза преди, „Не се забърквайте в тези неща“, знаете ли. Трябва да се концентрираме върху праведността на Христос. Защото, когато Той ходеше тук, Той не ходеше по времето на човека; Той ходеше във времето на Своя Отец. Ето защо празниците са толкова важни за мен. Работим цяла година около празниците в седмия или седмия ден събота, нали знаете. И така, ние сме под това знаме на мира...

Това е кивотът! Да. Защото, когато направихме изследването на терена, който облицоваше вътрешната и външната страна на ковчега, това беше свързано с изкуплението, и със завета, и с Духа. Това е ковчег на Духа, в който, когато дойдем в тези определени времена, ние влизаме на безопасност; така че тогава да сме защитени и да можем да плаваме в конфликтите, които са на път да избухнат в света . И светът не може да ви навреди. Тъй като във вас живее Дух, който влиза и изтича от вас като реки от жива вода, така че земята не може да ви навреди; не може да ви навреди; защото вибрацията, която излиза от вас, е по-силна от тази, която идва срещу вас.

Глас: Така тримата евреи оцеляха в огъня на пещта. Точно! Друг глас: Времената на освежаване. Времената на освежаване! Виждаме ли как всички тези неща се съчетават? Важно е да се фокусираме върху тези неща.

И така, моето наблюдение от цялото това проучване е, че когато получите видеоклипове, които ще ви накарат да се страхувате, просто кажете къде трябва да се фокусирам? Сега, не казвам, че трябва да сме невежи за нещата, които се случват в света, защото трябва да вземем решения за това къде ще се движим. Но не трябва да се страхуваме. Но много хора се пристрастяват към химическото чувство на страх. Това е като филм на ужасите; буквално филм на ужасите, с който прекарват по-голямата част от времето си.

Сега трябва да прекарваме 95 процента от времето си в изучаване на характера на нашия Баща и 5 процента, ако трябва, в това да сме наясно какво се случва навсякъде другаде. Изучавайте характера на вашия Баща, характера на Исус; обмислете начини да споделите това с други хора, а след това просто дръжте пръста си на пулса и вярвайте, че Бог ще ви донесе информацията, която ви е необходима, за да вземате решения. Има ли логика в това?

И това е нещо, което е, знаете ли, аз трябва да се доверя на моя Баща; в среда, в която много хора започват да представят... И без да навлизаме в много подробности, ако има едно място, на което искате да отидете, за да ви изплашат адски, отидете на уебсайтове като Natural News. Глас: Да. Това е предназначено да ви изплаши и да ви стресира; и да кажа, че идва принудителна ваксинация и всички тези неща, за да ви плаша. И като се замисля, знаете ли, имам дете, което, ако това се случи с него, ще го нарани много. И си мисля, добре, Господи, знаеш ли, животът в северната територия звучи наистина добре в момента.

Мислех си, не! Трябва да се занимавам с работата на баща ми. Ако трябва да съм в центъра на Ню Йорк, нали знаеш... И това е другото нещо, нали знаеш. Какво ще стане, ако всички неща, които филмите са предсказали за някаква голяма приливна вълна, идваща в Ню Йорк... Къде трябва да бъда? В НЮ ЙОРК! Глас: Да го спра! За да не се случи. Трябва да преосмислим. Защото Божиите хора, те ще ПРАВЯТ велики неща! Те ще ходят по вода; те ще правят всички тези видове неща. Глас: Йона и Ниневия. Йона и Ниневия! Всички тези неща ще се случат.

Друг глас: Защото трябва да вярваме също, че когато празнуваме, Бог ще се грижи за нас и нашите имоти; има обещание. Да, Бог обещава, че ще се грижи за нашата собственост. Наистина коленичих до басейна и казах: Моля, дръж патиците далеч. [Смях] Вярвам ти, отче! [Смях]

Глас: Казват ни също да живеем на село. Казва ни се също, че блажени са когато ви гонят, защото не можем дори да опитаме [?] половината от времето, нали знаете; то идва при вас, независимо дали го искате или не.

Не искам да живея в Ню Йорк. Но ако Господ ме изпрати там за послание или мисия, да; Искам да следвам този съвет. И аз ти благодаря, че го сподели. Очевидно искаме да сме в позиция, в която няма да ни прекъсват. Но каква е вашата мотивация? Страхът ли е твоята мотивация, а аз искам да се защитя? Или защото сега Господ казва, че е време да се преместиш тук и аз искам да си тук? И бих подчертал това; за всяко лице, където имате възможност да се преместите извън града, направете го сега; Трябва да се изнесете. Установете се на място извън града, така че да сте в много по-добра позиция да придвижите нещата напред. Направете го.

Глас: Имаме и модела на постовете към градското служене; където сте близо, но сте разделени. Друг глас: Което е концепцията на Енох. Да, Енох; идвайки в града.

Нещото, за което съм доста щастлив, е, вероятно не е толкова добре за нас, е, че имам чувството, че цените на имотите в Куинсланд няма да паднат скоро. Защото в момента има масово изселване от Виктория. Казват, че всички агенти по недвижими имоти в Куинсланд получават всички тези телефонни обаждания от Виктория; искаме да излезем! Това е засега. Искам да кажа, че нещата ще се променят. Така че, това се случва в момента.

Но се моля това да ни помогне да погледнем нещата в перспектива и защо трябва да се молим... Трябва да се молим „Дръжте, дръжте, дръжте, докато Божиите слуги бъдат запечатани на челата им.“ И е интересно, че, знаете ли, ако имате контекст на присъда и осъждане, където вашата праведност е по-голяма от тази на хората около вас, тогава вие искате смъртта и унищожението да дойдат върху света, за да можете да отидете на Небето. Няма значение за другите хора, стига вие да сте прав; няма значение за никой друг. И така, можете да влезете в цялото това пророчество за времето и да пожелаете смърт и унищожение; добре, не го желаете, но така или иначе ще се случи на други хора; и затова ще влезете в това преживяване.

Но ако наистина сте влюбени в Бог и искате Бог да бъде познат от света и хората около вас, „Не, Господи, моля те, моля те!“ Но Той е този, който ви вдъхновява да се молите за това. Защото Той не иска да свърши; Той не иска децата Му да умират; Той не иска всички тези неща да се случват; Той иска всичките Му деца да отговорят на това послание.

И Бог го е поставил, както прочетохме онази вечер, Бог го е поставил в нашата власт в сътрудничество с Него да сложим край на тази сцена на нещастие. И така, ако Той го е поставил в ръцете ни в сътрудничество с Него, как можете да имате пророчество за времето? Глас: Точно така. Как? Не можеш! Защото това е ечемикът. Глас: Това прави Бог произволен! Това прави Бог произволен. А тогава Той би бил бог на силата. И тогава Той ще принуждава, ще настоява и ще направи всички тези неща. Не можете да получите печата на Бог в това мислене.

Мисля, че покрихме точките си. Времето ни отмина. Ръце са вдигнати. Джуди!

Джуди: Великата борба, глава 1, говори за предупреждението срещу Ерусалим. [Друг глас: 7 години.] И не успя да се спаси, като излезе от града. Пише ли предупреждение за седем години? [Друг глас: Точно така.] Но той не успя да се помръдне.

За каква психология говори това за индивида? Удоволствието от произнасянето на обреченост на други хора. За това говори. Глас: И драмата. Мисля, че някои хора излизат от драмата. Всички ние се хващаме на тези неща по природа. Мога ли да го кажа без да обидя някого? Гласове: Да. Вярно е. Това е в нашия мозък. Това е в нашето ДНК по природа и от това трябва да се спасим.

Да коленичим ли пред нашия Отец:

Отче, просто Ти благодаря много за Твоя Дух, който даде яснота. Вярвам, че Ти ни даде разбиране. Благодарим ти, че можем да живеем отвъд Хронос. Можем да вкусим вечността сега, в лоното на Твоя Син, който е в лоното Ти, и да си починем, и да имаме почивка, идваща при нас, и изтичаща от нас като реки от жива вода. Знаем, че в света се случват много ужасни неща. Но както Павел каза в Римляни 16-та глава: „Нека бъдем мъдри по отношение на доброто и прости по отношение на злото.” Не е нужно да знаем всичко до последно, което папата прави. Ние трябва да се тревожим какво правим самите ние като папи, за да можем да преодолеем тези неща, още докато гледаме знаците около нас, а Ти ще ни донесеш информацията, от която се нуждаем. И сега знаем, че единственото нещо, което остава, е ечемикът да узрее в отговор на Слънцето на правдата и тогава ще се проведе последната последователност от празника, събирането на реколтата. И ние Ти благодарим, в името на Исус. Амин.