Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Март 31, 2020
Написана Март 31, 2020
Изтегляния 636

Други езици

English Deutsch 國語 Español

Църквата във Филаделфия получи специален ключ, за да й се предостави достъп до Пресветото място

"До ангела на филаделфийската църква пиши: Това казва Светият, истинският, у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря." (Откровение 3:7)

Единственият възможен път към Пресветото място е чрез посредничеството на Исус Христос, защото има само един ходатай между Бога и човека. Фактът, че ключът е нещо, което идва от Давид, говори за природата на Христос.

"За Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство," (Римляни 1:3)

И все пак Христос е не само потомък на Давид, но Той е и коренът.

"Аз, Исус, изпратих ангела Си, за да ви засвидетелствува това за църквите. Аз съм коренът и потомъкът Давидов, светлата утринна звезда." (Откровение 22:16)

Престолът на Давид е установен от Божия Син. По този начин ключът, който дава възможност за влизане в Пресветото място, е правилното разбиране на божествената и човешката природа на Христос и как тези две естества са смесени.

Този ключ включва също естеството на Христовото свещеничество. Христос само свещеник от дните на апостолите ли е или в действителност Той е свещеник завинаги според чина на Мелхиседек?

В рамките на адвентизма има движение за възстановяване на истината, че Исус е Божият Син. Това движение трябва да обедини усилията си в истината, че Исус действително е Човешкият Син в рамката от 1888 г. за заветите, за да може този ключ на Давид да отключи пътя към Пресвятото място.

Тясна е портата и стеснен е пътят, и малцина го намират.

Нашата искрена молитва e да бъдете един от тези.