Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Авг 20, 2018
Изтегляния 644
Брой аудио изтегляния 121
Общо изтегляния 765

Други езици

Čeština English Français Deutsch Español Kiswahili

Дадената от Самюъл Сноу през юли 1844 г. вест за среднощния вик, съдържала информация, която щяла да осветлява пътеката на светиите през целия път да Божия град. Дотогава докато те държали очите си насочени към Исус, въоръжени с тази информация, те нямало да се спънат. Вестта за среднощния вик съдържа информация за следното:

  1. 6000те хиляди години

  2. Пророчеството за 2520 години

  3. Пророчеството за 2300 години

  4. Седемдесетте седмици от Данаил 9-та глава

  5. Годината на разпятието – 31 г. сл. Хр.

  6. Петък е денят в който Христос е умрял през онази година.

  7. Караитският юдейски календар е правилният календар, чрез който се определят библейските празници, като по този начин се определя и датата 22-ри октомври 1844 г. като дата за деня на умилостивението през онази година.

  8. Даването на закона на планината Синай било предобраз на изливането на Светия Дух в деня на Петдесятница.

  9. Идването на Христос е свързано с Юбилея и тогава образът на празника на шатрите ще се изпълни при сватбената вечеря на Агнето.

  10. Периодът от 1000 години след идването на Христос е една милениaлна съботна почивка.

Тази сила на Духа, която придружавала среднощния вик, във връзка с Втората ангелска вест, ни кани да обмислим внимателно колко здраво са положени точките на тази вест. Игнорирането им означава замъгляване на светлината, която огрява “цялата пътека”, и то би довело до изпадането ни от правия и тесен път към вечния живот.

Изводите от Караитския календар не се ограничават само до метода за стартиране на библейската година. Те ни казват също, че седмият ден на седмицата е съботата – премахвайки по този начин идеята, че съботата се изчислява според новолунието или лунарната събота. Те премахват също идеята, че съботата започва при изгрев, понеже това не е част от Караитската календарна система.

Моят сериозен апел към всички, които се интересуват от третата ангелска вест, е да чуят среднощния вик и да останат на пътеката, която е осветила за нас целия път до града. Има много гласове, които викат към Божия народ да изостави среднощния вик, но всички тези призиви ще завършат с унищожение. Онези, които имат уши да чуват, нека слушат.