Maranatha Media - Bulgaria

Прогласяване на не-насилствения характер и

почивката на Отец и родения от Него Син

 

ПРЕПОРЪЧАНИ КНИГИ l ПОСЛЕДНИ КНИГИ

За видео или излъчване на живо посетете връзката отдолу:

 

СЪБОТНО УЧИЛИЩЕ

 

Мисията на Христос

[1] Последните лъчи на милостива светлина, последната вест на милост, която трябва да бъде дадена на света, е едно откровение на Неговия любящ характер[2] Божиите деца трябва да изявят Неговата слава. В собствения си живот и характер те трябва да разкрият какво е направила Божията благодат за тях. Светлината на Слънцето на правдата трябва да засияе в добри дела--в думи на истина и дела на святост. [3] Христос, блясъкът на славата на Отец, дойде на света като негова светлина. Той дойде да представи на хората Бога, и за Него е писано, че  Той бе помазан "със Светия Дух и сила," и "излезе да върши добро." Деяния 10:38 - Притчи Христови, Глава 29, Параграф 23-25

[1] Вест [2] Мисия [3] Модел

ПОРЕДИЦИ ОТ ОСНОВОПОЛАГАЩИ УЧЕНИЯ
1. Бягство от Пентагона на лъжите 2. Теос
3. Агапе 4. Противоотрова за мерзостта

Последни коментари