Maranatha Media - Bulgaria

Бягство от пентагона на лъжите

В тази поредица се разкриват основните заблуди, които поддържат системата на сатаниснкото царство. 

Говорител: Ейдриън Ибънс
Представено: Окт 29, 2016 - Ноем 05, 2016
Презентации: 10

Ейдриън Ибънс прави един общ преглед на петте стълба, които поддържат едно погрешно разбиране за Бога, Неговото естество, Неговия закон и Неговия характер.

Представено: Окт 20, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Правилата на Уилям Милър за тълкуване на Библията, където се събира всичко което принадлежи на дадена тема, и буквалният прочит на Словото, освен в случаите, когато това  е в конфликт с природата, са една защита срещу спиритуализирането на истината.

 

Представено: Окт 27, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Потокът на благословенията от извора чрез Сина в съботата е увеличен в другите съботни времена, седмици, месеци и години. Насладата на Отец от Неговия Син, и вдъхването на Духа са почивката, която е достъпна и за тези, които вярват.

Представено: Окт 29, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Дали това е един въпрос от спасително значение? Има ли съществена разлика? Ейдриън Ибънс обяснява как това е променило живота му и как роденият Син повлиява на всички наши взаимоотношения в живота.

Представено: Окт 28, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Историята на конфронтацията през 1888 г. на адвентните пионери със заветите, диспенсациите, церемониялният и моралният закон. Уагонър, Джоунс, Урия Смит, президентът на ГК Дж. А. Бътлър предизвикали дебат по проблема. Ето че отново се връщаме на това.

Представено: Окт 28, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Поглеждайки закона и виждайки себе си вместо копието на Божия характер

Представено: Окт 30, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Гледайки към закона и виждайки себе си вместо копието на Божия характер.

Представено: Окт 30, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Справедливост или милост: кое е по-голямо, кое е на първо мяасто? Кой искал справедливост? Кой извадил меча? Страданието на Сина.

Представено: Окт 29, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Потокът става все по-дълбок докато реката тече през седем нива на разширяващите се съботни принципи.

Представено: Окт 29, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс

Веднъж осъзнат, съботният принцип се превръща на един извор, чието протежение се разширява, за да стане огромна река, в която сме поканени да плуваме.

Представено: Окт 29, 2016
Говорител: Ейдриън Ибънс