Maranatha Media - Bulgaria

Библиотека

Вечното евангелие

Книги: 20

Любовта на Бог към човека чрез дара на Неговия Син е безграничен океан, който никога няма да се изчерпи. В живота и смъртта на Исус виждаме такава милост, доброта и любов. Това е тема, която облагородява душата, която я обмисля с водеща към топлина. Тя предизвиква нашия егоизъм и ни предлага надежда за вечен живот.

Това е свързано с Първия Ангел, който има да даде на света вечното евангелие. (Откр. 14:6)

Баща и Син - Божественият модел

Книги: 18

Ние сме създадени по образа на Бога и Неговия Син, защото Бог казал на Неговия Син - „Нека направим човека по Нашия образ, по Наше подобие“. Вечният живот се състои в познаването на единствения истински Бог и Исус Христос, Неговия Син (Йоан 17:3). Мнозинството от християнския свят е отхвърлило Бога и Неговия Син в полза на трите лица на единия Бог - Триединството. Това не съществува в Писанието и то не е било Бога на адвентните пионери.

1 Кор. 8:6  "Но за нас има само един Бог, Отец, от когото е всичко и ние в Него; и един Господ Исус Христос, чрез Когото е всичко и ние чрез Него."

Този свят е моделиран според връзката между източника и канала на Отец и Син. Това е призивът на Първия ангел да се бои или да почетем Бога - единствения истински Бог и Неговия Син (Откр. 14:7)

Съботен извор

Книги: 7

Съботата е направена за човека като прекрасен дар на Духа. Бог осветил съботата със Своето присъствие. Съботата ни носи Божия Дух в по-голяма степен от всеки друг ден от седмицата. Съботата се увеличава в Господните празници, които се намират в Левит 23-та глава. В събота, на новолуние и по време на празниците получаваме освежаване от присъствието на Господ. Това е призивът на Първия ангел да се поклоним на Този, Който е направил Небето и земята, морето и водните извори (Откр. 14:7).

Принципи на отношенията - брак и семейство

Книги: 5

Създадени сме по образа на Бог и Неговия Син. Когато опознаваме Техните отношения, това ще ни говори за нашите отношения на земята. Как трябва да бъдат структурирани отношенията ни, за да има максимално благословение в обществото ни.

Вечен завет, постановления и съдби

Книги: 8

Целта на Новия завет:

Ер. 31:33 "Но това ще бъде заветът, който ще сключа с Израилевия дом; след онези дни, казва Господ, ще поставя закона Си [Тора] във вътрешните им части и ще го напиша в сърцата им; и ще им бъда Бог, и те ще бъдат Моят народ."

Нашият Баща иска да напише Своята Тора в сърцата ни. Това включва всички Божии постановления и съдби.

Мал. 4:4  "Помнете закона на Моя слуга Мойсей, който му заповядах в Хорив за целия Израил със постановленията и съдбите."

Адвентни основи

Книги: 5

Пророчествата на книгите Данаил и Откровение, които установяват датата 22-ри октомври, 1844 г. и обявяват Третата ангелска вест

Адвентна история

Книги: 6

Важна за обмисляне адвентна история