Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Окт 31, 2021
Страници 33
Изтегляния 345
Брой аудио изтегляния 360
Общо изтегляния 705

Христос въздигна характера на Бога, приписвайки му славата, и отдавайки му признанието за цялата цел на собствената Си мисия на земятада поправи хората чрез разкриването на БогаВ Христос пред хората бяха подредени родителската благодат и безподобните съвършенства на Отец. В молитвата си, точно преди разпятието, Той заяви, “Изявих името ти.” “Прославих те на земята; Завърших делото което ти ми даде да върша.” Когато целта на Неговата мисия беше постигната - разкриването на Бога пред света - Синът на Бога провъзгласи, че делото му е осъщественои че характерът на Отец е бил изявен пред хората. {Знамения на времето – 20-ти януари, 1890 г., пар. 9}