Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Юни 27, 2022
Страници 313
Изтегляния 321
Брой аудио изтегляния 138
Общо изтегляния 459

Други езици

Afrikaans English Français Deutsch 國語 Português Română Kiswahili

Какви са стъпките към пълна хармония с Бога?

Изисква ли Бог проливане на кръв, за да може да ни прости?

Причинил ли е Бог смъртта на Сина Си, за да плати нашия греховен дълг?

Защо Исус сравнява Себе Си с издигната медна змия?

Защо има значение това, че Мойсей удря Скалата, когато му е заповядано да ѝ говори?

Ако човечеството е било пленено от Сатана, кой определя откупната цена за освобождението ни?

Изисква ли се наказателно заместничество за спасението ни?

Дали смъртта на кръста е заместническо умилостивение за греховете ни?

Проповядват ли християнските църкви пълната истина за умилостивението?