Maranatha Media - Bulgaria

Сърцевинен адвентизъм

И видях друг ангел да лети сред небето, който имаше вечното евангелие, за да го благовести на земните жители и на всяка нация и племе, и език, и народ. Откровение 14:6