Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Юли 11, 2017
Написана Март 08, 1891
Изтегляния 1,346

      „Когато имаме силна вяра, че Христос живее в нас, можем да продължим да работим за други със сила и да присъединим гласовете си към тези на ангелите в небеса. Тогава вестта ще се разпространи с висок вик. Причината, поради която не го е направила досега, е, че не сме я разбирали в нейната пълнота. В миналото мнозина не са имали сърцевината на вестта, която е целият Христос. Когато имаме Хрисос, имаме всичко и познаваме силата в Него. Тогава му се подчиняваме и силата почива върху нас. Словото, което проповядваме ще се разпространява със сила и високият вик на третата ангелска вест ще е налице. Тази вечер аз съм ощастливен от вярата, че високият вик започва сега...

      Великата венчавка ще бъде налице — когато Христос дойде. Когото обичаме, без да сме видяли, в Когото вярваме, без да го виждаме. В онзи радостен ден щес сме подобни Нему, защото ще го видим както е...

      Нека Бог отреди скорошния ден. Бог да приеме всеки един в този дом, да отдаде сърцето си, казвайки: „Ето ме, Господи, вземи ме; Аз съм Твой и Ти си мой, използвай ме по твоя начин, за да известиш на езичниците неизследимите богатства на Христос””.