Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Яну 25, 2024
Страници 26
Изтегляния 76
Брой аудио изтегляния 85
Общо изтегляния 161

Други езици

Nederlands English Deutsch Português Русский Español

През 1893 г. някои от най-ценните истини на вестта започнала през 1888 г. излизат наяве. Малко преди това Елън Уайт писала:

Времето на изпитанието е пред нас, тъй като силният вик на третия ангел вече е започнал в откровението за праведността на Христос, опрощаващия греха Изкупител. Това е началото на светлината на ангела, чиято слава ще изпълни цялата земя. Ривю енд Херълд, 22 ноември 1892 г. Параграф 7

Изграждайки принципите, че Бог е източникът на всичко в контекста на двата завета, поставени в правилната им рамка, Уагонър представя през 1893 г. последователност от разсъждения, които биха отворили вратата към истинско разбиране на Божия характер в Неговото отношение към нечестивите.

Бог е дал на човека най-голямата свобода да избира каквото пожелае. В този избор няма абсолютно никакво ограничение, което Господ да поставя на човека. Неговата строга справедливост се показва в това, че не се намесва в личното право на човека да избира какво ще има. Бог знае, че само в Него човек може да намери своето най-висше благо, и затова Той се поставя пред човека в най-привлекателна светлина и го моли да Го приеме; но Той няма да навлезе с присъствието Си там, където не е желан. Той няма да принуждава волята на човека. Като е създал човека, Той му е гарантирал съвършена свобода и самият Той зачита правата, които е дал на човека. Да се опитаме да принудим хората да приемат Неговите пътища, колкото и да са съвършени, би означавало да ги лишим от тази свобода, която е неотделима от Бог; и това би провалило собствената Му цел. Настояща истина Обединеното кралство, 23 февруари 1893 г.

Братя, това твърдение е част от началото на късния дъжд. Това е толкова ярка истина, че тя ще играе ключова роля в запечатването с името на Отец на челата на онези, които я приемат като скъпоценна истина.