Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Март 17, 2017
Написана Март 17, 2017
Сваляния 799

Други езици

Čeština English Français Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Кой изпратил Корей, Датан и Авирон живи в рова?

 

Числа 16:31-33 Кой изпратил Корей, Датан и Авирон живи в рова?

 

Числа 16:31-33 И когато той изговори всички тези думи, земята под тях се разпука; 32 земята отвори устата си и погълна тях и домочадията им, всичките хора на Корей и целия им имот. 33 Те и всичко тяхно слязоха живи в Шеол, земята ги покри и те погинаха отсред събранието.

 

А какво правим с тези коментари?

 

Но Корей и неговите сподвижници отхвърляха светлината, докато така ослепиха себе си, че и най-удивителните изявления на Неговата сила не бяха достатъчни да ги убедят; приписаха ги на човешки и сатанински агенти. Същото извърши и народът, който в деня след унищожението на Корей и сподвижниците му дойде при Мойсей и Аарон с думите: “Вие избихте Господните люде.” Въпреки най-убедителното доказателство за Божието неодобрение към поведението им - унищожението на мъжете, които ги бяха измамили - людете се осмелиха да припишат тези съдби на Сатана, заявявайки, че чрез силата на Сатана Мойсей и Аарон причинили смъртта на добри и святи човеци. Тази постъпка запечата осъждането им. Те бяха извършили греха против Святия Дух, един грях чрез който сърцето на човека напълно закоравява против влиянието на Божествената благодат. Патриарси и пророци – с. 405 / бълг. Гл. 35 Бунтът на Корей - Параграф 40

 

А какво да кажем за това твърдение?

 

В случая на Корей, Датан и Авирон имаме урок на предупреждение, за да не би да последваме техния пример. "Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите. И не роптайте, както роптаеха някои от тях бяха унищожени от унищожителя. А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена." Свидетелства към църквата, том 3, с. 353 / бълг. Гл. 31 Големият бунт, Подзаглавие: Урок за нашето време – Параграф 1

 

Как хармонизираме тези твърдения докато същевременно поддържаме откровението за характера на Бога в лицето на Исус Христос? Ако търсим нашия Баща с цялото си сърце, тогава ще Го намерим. Дано бъдем и извършители на закона, а не само негови слушатели, заблуждавайки себе си.