Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Март 17, 2017
Изтегляния 1,047
Брой аудио изтегляния 180
Общо изтегляния 1,227

Други езици

Čeština English Français Deutsch 國語 Српски Español Kiswahili

Кой изпратил Корей, Датан и Авирон живи в рова?

 

Числа 16:31-33 Кой изпратил Корей, Датан и Авирон живи в рова?

 

Числа 16:31-33 И когато той изговори всички тези думи, земята под тях се разпука; 32 земята отвори устата си и погълна тях и домочадията им, всичките хора на Корей и целия им имот. 33 Те и всичко тяхно слязоха живи в Шеол, земята ги покри и те погинаха отсред събранието.

 

А какво правим с тези коментари?

 

Но Корей и неговите сподвижници отхвърляха светлината, докато така ослепиха себе си, че и най-удивителните изявления на Неговата сила не бяха достатъчни да ги убедят; приписаха ги на човешки и сатанински агенти. Същото извърши и народът, който в деня след унищожението на Корей и сподвижниците му дойде при Мойсей и Аарон с думите: “Вие избихте Господните люде.” Въпреки най-убедителното доказателство за Божието неодобрение към поведението им - унищожението на мъжете, които ги бяха измамили - людете се осмелиха да припишат тези съдби на Сатана, заявявайки, че чрез силата на Сатана Мойсей и Аарон причинили смъртта на добри и святи човеци. Тази постъпка запечата осъждането им. Те бяха извършили греха против Святия Дух, един грях чрез който сърцето на човека напълно закоравява против влиянието на Божествената благодат. Патриарси и пророци – с. 405 / бълг. Гл. 35 Бунтът на Корей - Параграф 40

 

А какво да кажем за това твърдение?

 

В случая на Корей, Датан и Авирон имаме урок на предупреждение, за да не би да последваме техния пример. "Нито да изпитваме Христос, както някои от тях Го изпитаха и погинаха от змиите. И не роптайте, както роптаеха някои от тях бяха унищожени от унищожителя. А всичко това им се случи за пример и беше записано за поука на нас, върху които са дошли последните времена." Свидетелства към църквата, том 3, с. 353 / бълг. Гл. 31 Големият бунт, Подзаглавие: Урок за нашето време – Параграф 1

 

Как хармонизираме тези твърдения докато същевременно поддържаме откровението за характера на Бога в лицето на Исус Христос? Ако търсим нашия Баща с цялото си сърце, тогава ще Го намерим. Дано бъдем и извършители на закона, а не само негови слушатели, заблуждавайки себе си.