Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Апр 01, 2020
Написана Апр 01, 2020
Изтегляния 639

Решението ми да напиша тази книжка е с цел да помогна в търсенията и разсъжденията на всеки мислещ читател, който си задава сериозни въпроси относно смисъла и целта на живота. Въпроси относно Бог, вярата, християнството, правилното разбиране на Библията, предстоящите събития в света, съдбата на човечеството като цяло и на всяка една отделна личност.

Молитвата ми към Бог е всеки читател да бъде ръководен от Христовия Дух, за да може правилно да разбере написаното, което да го подтикне към сериозен размисъл, лично и задълбочено изучаване на Божието Слово, за правилното му разбиране, което да му послужи за духовно израстване - освещение, благословение, за корекции на вярата (ако това е необходимо), за спасение и вечен живот.