Maranatha Media - Bulgaria

Постановления и съдби

"Помнете закона на слугата Ми Мойсей, който му заповядах на Хорив за целия Израил, постановления и съдби." Мал. 4:4