Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Май 22, 2020
Последно актуализирана Май 22, 2020
Изтегляния 661
Брой аудио изтегляния 425
Общо изтегляния 1,086

За онези, които вярват в Бога, се смята за почти всеобщо доказано, че единственият начин да се сложи край на греха е като нечестивите мъртви бъдат възпрени в пътя им, чрез сваляне на огнен поток от ярост от Божието сърце, за да изгорят и да бъдат доведени до края им. Често се смята, че нечестивите не просто ще унищожат себе си; но ако Бог е Бог на справедливостта, Той ще накаже престъпниците и ще ги възнагради за злото им според делата им, като ги постави в пламъци и ги изгори живи. Дали един любящ Бог би направил това с децата си?

Бихте ли горили непокорните си деца живи в пламъците докато наблюдавате как крещят в агония? Някои хора казват, че единственият начин да се премахне ракът е като се изреже. Проблемът с тази аналогия е, че отрязвате рак от човек, с цел да спасите живота му, а не да го унищожите. Някои други казват, че нечестивите са като куче с бяс и то трябва да бъде приспано. Вземате ли тогава това кучето, за да го горите бавно на огъня в продължение на няколко дни, докато то крещи и увива в агония, докато праведните викат - „той беше зъл, той заслужава повече“? Това ли наистина ще се случи в края?