Maranatha Media - Bulgaria
Говорител Деян Делчев
Публикувана Май 10, 2018
Изтегляния 946
Брой аудио изтегляния 214
Общо изтегляния 1,160

Други езици

عربى ဗမာ Čeština Nederlands English Français Deutsch 國語 Русский Српски Español Kiswahili

Какво правим с твърдения като следните?    

Ръководени от Бога, ангелите са всесилни. Веднъж в изпълнение на заповедта на Христос, те за една нощ избиха сто осемдесет и пет хиляди души от асирийската армия. Копнежът на вековете, Гл. 75 - Параграф 11

Същият ангел, който бе дошъл от царските дворове да освободи апостола, бе вестителят за гнева и присъдата над Ирод. Ангелът бе докоснал Петър, за да го събуди от неговия сън, докосна, но по различен начин и злия цар - събори неговата гордост и му докара наказанието на Всемогъщия. Ирод умря в страшна агония на ума и на тялото, под разплащателния съд на Бога. Деяния на апостолите, Гл. 15 – Параграф 28

Дали Божиите ангели наистина убиват хора? Дали наистина Христос е изговорил думите: “Тези хора трябва да умрат; идете да ги екзекутирате!” Дали Исус е скрил тази част от характера на Бога, когато е дошъл на тази земя? Исус никога не екзекутирал никого докато бил тук. Ако екзекутирането на хора е част от Неговия характер, тогава защо Той не разрил това докато бил на земята?

Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси. Лука 9:56


Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Йоан 14:9