Maranatha Media - Bulgaria
Публикувана Май 10, 2018
Написана Ноем 20, 2016
Сваляния 595

Други езици

عربى Čeština Nederlands English Français Deutsch 國語 Русский Српски Español Kiswahili

Какво правим с твърдения като следните?    

Ръководени от Бога, ангелите са всесилни. Веднъж в изпълнение на заповедта на Христос, те за една нощ избиха сто осемдесет и пет хиляди души от асирийската армия. Копнежът на вековете, Гл. 75 - Параграф 11

Същият ангел, който бе дошъл от царските дворове да освободи апостола, бе вестителят за гнева и присъдата над Ирод. Ангелът бе докоснал Петър, за да го събуди от неговия сън, докосна, но по различен начин и злия цар - събори неговата гордост и му докара наказанието на Всемогъщия. Ирод умря в страшна агония на ума и на тялото, под разплащателния съд на Бога. Деяния на апостолите, Гл. 15 – Параграф 28

Дали Божиите ангели наистина убиват хора? Дали наистина Христос е изговорил думите: “Тези хора трябва да умрат; идете да ги екзекутирате!” Дали Исус е скрил тази част от характера на Бога, когато е дошъл на тази земя? Исус никога не екзекутирал никого докато бил тук. Ако екзекутирането на хора е част от Неговия характер, тогава защо Той не разрил това докато бил на земята?

Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, а да спаси. Лука 9:56


Иисус му каза: Толкова време съм с вас и не си ли Ме познал, Филипе? Който е видял Мен, е видял Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца? Йоан 14:9