Maranatha Media - Bulgaria
автор Daniel Bernhardt
Говорител Деян Делчев
Публикувана Юли 25, 2023
Изтегляния 137
Брой аудио изтегляния 84
Общо изтегляния 221

Библията описва делото на спасението на човечеството като рамкирано в два големи завета. За разлика от това, което обикновено се разбира, тези два завета са преживявания на сърцето.

· Какво е старият завет и новият завет?

· Каква е връзката на Бога и на човека с всеки от тях?

· Какво е евангелието и каква е връзката му със заветите?

· Какво е делото на Христос?

· Каква роля играят делата във всеки завет?

· Какво е вярата и каква роля играе тя за спасението на човека?

· Какво е състоянието на всеки човек?

· Как човек е стигнал до това състояние и как се спасява?

· Какво е Божието дело?

Тази книга описва подробно механиката на робството, състоянието на човека, любовта на Бог и централната роля на Христос в приближаването на Божиите обещания и превръщането им в реалност.