Maranatha Media - Bulgaria

Противоотрова за Мерзостта

Проследяване на цялостната история и вникване в истинския смисъл на мерзостта, която докарва запустени според Библията и Духа на пророчеството

Говорител: Ейдриън Ибънс
Представено: Май 01, 2019 - Май 02, 2019
Презентации: 7

Какво е значението на Пасхата? Как е било осъществено Умилостивение за човечеството? Как е била задоволена Справедливостта и чия справедливост е била задоволена?

Представено: Май 01, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

Какъв е източникът на големия конфликт между Бога и Сатана? Кои са стъпките довели Сатана до установяването на негов собствен престол и толкова успешното заблуждаване на значителна част от небесните ангели?

Представено: Май 01, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

Как мерзостта на Сатана е влязла в човешкото семейство и какви са били резултатите?

Представено: Май 01, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

Когато Йехова предложил Своя завет на Израил, те се обърнали и заявили: Всичко, което Господ е обещал, ние ще го направим. Това имало драстичен ефект върху естеството на отношенията между Бог и Израил. То довело до възцаряването на Мерзостта и базираното на укротяване поклонение в Израил. Умноженото заколение на животни никога не е било желано от Йехова (Пс. 40:6), но нещата се развили по този начин заради тяхното неверие. 

Представено: Май 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

Когато Израил отказал да влезе в обещаната от Йехова почивка, те били обречени да се превърнат на опашка, за да служат на описаните в Данаил 7-ма глава зверове. Седемте времена, които минали над Навуходоносор са прототип на  сърцето на зверовете, които щели да владеят света в продължение на 2520 години. След това време на разпръскване щяло да има едно време на събиране за истинския Израил на Йехова. Тогава пътят към Най-святото място щял да се отвори отново, за да може светилището да се очисти с разкриването на вестта за истинския характер на Бога. 

 

Представено: Май 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

В края на 2520 години, за човечеството щяла да се отвори врата, за да се освободи от ухапването на змията. Тройната ангелска вест предоставя ключовите вести за тази противоотрова, за да може един остатък да избяга от звяра и неговия образ и да бъде запечатан с характера на Отец. 

Представено: Май 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

Когато всички съставки на Първия ангел бъдат комбинирани, за да разкрият истинския характер на Отец, Вавилон ще падне и земята ще бъде просветена от тази слава. Тази презентация е лична покана към теб да дойдеш с нас, за да можем да отидем от място на място с лица просветени от славата на Йехова.

Представено: Май 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс