Maranatha Media - Bulgaria

Съвършенство на характера и жетвата

Публикувана Апр 08, 2019 от Ейдриън Ибънс в Бюлетини
Преведено от Деян Делчев
687 Намерена
 
   
 

СЪВЪРШЕНСТВО НА ХАРАКТЕРА И ЖЕТВАТА

Уважаеми абонати на Медия Мараната

Какво е събитието, което причинява реколтата на праведните?

"А когато узрее плодът, начаса изпраща сърп, защото е настанала жетва." (Марко 4:29) Христос очаква с голямо желание проявлението на Себе Си в Неговата църква. Когато характерът на Христос бъде съвършено възпроизведен в Неговия народ, тогава Той ще дойде да ги вземе като Своя собственост. 
     Привилегията на всеки християнин е не само да търси, но и да ускори идването на нашия Господ Исус Христос (2 Петрово 3:12). Притчи Христови, с. 69

Именно проявлението на Христовия характер в човешките сърца води до жътвата. Предизвикателствата и неблагоприятното положение на последните събития не предизвикват реколтата, те просто ускоряват растежа към реколтата. Но семето, което трябва да се сее в човешките сърца, за да бъдат запечатани, е характерът на Бог, проявен в Неговия Син, разкрит за нас на земята. Това е семето, което трябва да бъде засадено. Когато семето е засадено и ние имаме абсолютната увереност, че ни е простено и че нашият Отец не ни осъжда, ние ще блестим с яркостта на небесния простор.

Дан 12:3 И разумните ще блестят като светлината на простора; и онези, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Именно това откровение за радостта от прошката, което се проявява в сърцата на Божиите чеда, ще се преследване преследване, водещо до смърт. Ние виждаме този принцип в живота на Мария, когато тя изми краката на Исус

Матея 26:6-14  "А когато Иисус беше във Витания, в къщата на прокажения Симон, до Него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изля на главата Му, докато Той седеше на трапезата. А като видяха това, учениците започнаха да недоволстват, казвайки: Защо се прахоса това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на бедните. Но като разбра това, Иисус им каза: Защо досаждате на жената? Понеже тя извърши едно добро дело за Мен.   Защото бедните винаги се намират между вас, а Аз не винаги се намирам. Защото тя, като изля това миро върху тялото Ми, го направи за Моето погребение. Истина ви казвам: където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за неин спомен и това, което тя направи. Тогава един от дванадесетте, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза:"  

Мария изляла благодарността си към своя Спасител, знаейки, че й е било простено и, че не е била очистена чрез дела, а чрез вярата в Божието Слово, както й е казано от Христос.

Лука 7:50 "А той каза на жената: Твоята вяра те спаси; иди си с мир."

Когато Мария демонстрирала тази истина за прошката, реакцията на учениците била гняв и обвинение. Когато Исус се изправил (по това време Михаил ще се надигне!) Тогава Юда отишъл при църковните водачи, а те отишли в Рим, за да си осигурят смъртния указ.

Така всяко проповядване на края на историята на тази земя БЕЗ вестта за ненасилствеността на Бога, което е истинският характер на Бога, всъщност работи в противоречие с истината за тези последни дни.

Неотдавнашните вести относно приключването на благодатното време във връзка с посещението на папата в конгреса на САЩ не бяха придружени от семето на любящия характер на Бога, така че реколтата не може да дойде в отговор на такова послание. В допълнение към това имаме ясните думи на вдъхновението по отношение на края на благоатното време:

Бог не ни е разкрил времето, когато тази вест ще приключи, или когато благодатното време ще стигне до края си. Онези неща, които се разкриват, ще приемем за себе си и за нашите деца; но да не се стремим да познаваме онова, което е било пазено в съветите на Всемогъщия. Наш дълг е да наблюдаваме и да работим и да чакаме, да работим всеки миг за душите на хората, които са на път да загинат. Ние непрекъснато трябва да вървим по стъпките на Исус, като работим в Неговите линии, като раздаваме Неговите дарби като добри настойници на многообразната Божия благодат. Сатана ще бъде готов да даде на всеки, който не се учи всеки ден от Исус, една специална вест, която е негово собствено творение, за да обезсили напълно прекрасната истина за това време." {Избрани вести, том 1, с. 191, Параграф 1}


Писма дойдоха при мен и бях запитвана дали имам някаква специална светлина относно времето, когато ще приключи благодатното време; и аз отговарям, че имам да нося само тази вест, че сега е време да работим, докато трае денят, защото идва нощ, в която никой не може да работи. Сега, точно сега е време да бдим, да работим и да чакаме. Господното Слово разкрива факта, че краят на всички неща е наближил и неговото свидетелство е най-определящо, че е необходимо всяка душа да има истина, засадена в сърцето, така че тя да контролира живота и да освещава характера. Избрани вести, том 1, с. 191, Параграф 2

Господният Дух работи, за да вземе истината на вдъхновеното Слово и да я отпечата върху душата, така че изповядващите се за Христови последователи да имат свята, свещена радост, която ще могат да предадат на другите. Подходящото време за нас да работим е сега, точно сега, докато денят продължава. Но няма заповед някой да изследва Писанията, за да установи, ако е възможно, кога ще приключи благодатното време. Бог няма такава вест за смъртните устни. Той няма да обяви на нито един смъртен език това, което е скрил в тайните си съвети. Избрани вести, том 1, с. 192, Параграф 1

Бог не е дал на никого послание относно края на изпитанието. Това не е дело на човешка намеса или смъртни устни. Нашата работа е да проповядваме любящия, прощаващ характер на Бог, разкрит в Неговия Син, и да проповядваме посланието на трите ангела, което разкрива Отец и Неговия Син, начина на съда и силата на Духа, разкрита в съботите, новолунията и празниците. Когато тази работа е свършена, тогава църквата - подобно на Мария - ще прояви алабастърния аромат и това ще предизвика последните събития.

Всяко провъзгласяване на последни събития, без семето на ненасилствения Божий характер, не може да произведе плода на агапе - то може да произведе само плода на страха. Но страхът има в себе си наказание. 1 Йоан 4:19

Още веднъж, що се отнася до вълнението за повторното прилагане на пророческите периоди, вдъхновението ясно ни казва:

Светът поставя прокламацията на всички времена на същото ниво и я нарича заблуда, фанатизъм и ерес. Още от 1844 г. аз свидетелствам, че сега сме в период от време, в който трябва да внимаваме да не би сърцата ни да бъдат натоварени с преяждане и пиянство, и грижи за този живот, така че този ден да намери неподготвени. Нашата позиция е била да чакаме и да наблюдаваме, без да обявяваме време за намеса между края на пророческите периоди през 1844 г. и времето за идването на нашия Господ. Ние не знаем деня, нито часа, нито кога е определеното време, но пророческото изчисление ни показва, че Христос е на вратата. {Издание на ръкописи (MR), том 10, с. 270, Пaраграф 1}

Между 1844 г. и второто пришествие няма време за прогласяване. Пророческите времена завършват през 1844 година.

Но какво да кажем за твърдението, че трябва да изучим Данаил 12-та глава във връзка с периодите 1335 и 1290? Ето цитата:

Божиите хора трябва да проучат какви характери трябва да формират, за да преминат през изпитанията и изпитите на последните дни. Мнозина живеят в духовна слабост и отстъпление. Те не знаят какво вярват. Нека четем и изучаваме дванадесетата глава на Даниил. Това е предупреждение, което всички ние трябва да разберем преди края на времето. Има пастори, които твърдят, че вярват в истината, които не са осветени чрез истината. Ако не настъпи промяна в живота им, те ще кажат: "Господ забавя идването Си." {Издание на ръкописи (MR), том 15, с. 228, Параграф 2} (1903 г.)

Контекстът на този цитат е във връзка с характерите, които трябва да формираме. Тя не казва нищо за 1290 или за 1335 дни, защото на други места ясно казва, че тези времеви периоди са приключили. Духът на пророчеството не си противоречи. Както казва тя, ние трябва да проучим какви характери трябва да имаме. Данаил 12-та глава ни дава увереността, че Михаил ще се повдигне - което означава, че Той ще прекрати Неговото застъпничество за грях и това разкрива от какви характери имаме нужда - трябва характерът на Христос да се прояви в нас. Трябва да проучим какъв е този характер и как да го получим - това е бремето на нашето послание към света.

Духът на пророчеството показва, че 1335 дни са минали, а не са в бъдещето.

Ние му казахме [на брат Х] за някои от неговите грешки в миналото, че 1335 дни са приключили и за много [други] негови грешки.- Писмо 28, 1850 г., стр. 1-3

Някои приемат това твърдение, за да предложат обратното, но това насилва английския език и се противопоставя на това, което знаем, че са вярвали пионерите. Ако цитираният по-горе цитат подсказва, че 1335 дни не са приключили, то трябваше да се каже:

Ние му казахме [на брат Х] за някои от неговите грешки в миналото, като например тази, че 1335 дни са приключили, ...

Но не се казва така, а щом Джеймс и Елън са казали на този човек за 1335 дни, ние трябва само да разгледаме печата след това събитие, за да видим какво вярва Джеймс Уайт.

Кога свършиха тези дни? Доказателствата са убедителни, че 1335 дни завършиха с 2300 дни, със Среднощния вик през 1844 г. Тогава ангелът [Откр. 10:1-6] се закле, че нямаше да има вече време. Времето тук не може да означава продължителност, измерена с месеци и години, след като 1000 години се измерват; но то трябва да се отнася за пророческото време, което е било тежестта на посланието на ангела. Тъй като в края на дните Даниил трябваше да застане в дяла си, трябва да заключим, че съда на праведните мъртви е започнал по това време и е напредвал вече повече от дванадесет години. Джеймс Уайт, Ривю енд Херълд, 29-ти януари 1857 г.

Тези, които продължават да се стремят отново да прилагат тези времеви периоди, работят в противоречие с пионерите и Духа на пророчеството. Също така е ясно, че такива вести работят срещу свободата от страх, която идва с истината за Божия характер. Послания, които подсказват, че нашият Отец е произволен в решаването на случаите, когато хората са отсечени, противоречи на идеята, че нашият Отец е винаги милостив (Псалми 100:5). Благодатното време със сигурност ще приключи, защото както съдим, така ще бъдем съдени. От собствените ни уста ще дойде краят на изпитанието - "беззаконието ми е по-голямо, отколкото може да бъде простено". Бит 4:13 - ЦП. Тогава Бог ще обяви: онзи, който е нечист, нека бъде и за напред нечист и онзи, който е праведен, нека бъде и занапред праведен, защото това е в съответствие със собствената преценка на всеки човек.

Призивът ми към всички Божии чеда е да се отвърнем от посланията, които представят Бога в произволна светлина, които действат срещу Среднощния вик и платформата на пионерите и срещу Духа на пророчеството. Няма светлина за повторно прилагане на пророчествата по отношение на времето, нито в проповядването на определен момент в края на благодатното време. Бяхме предупредени.

Идва време на трудности за Божиите хора, но ние не трябва непрекъснато да ги държим пред хората и да ги възкресяваме, за да имаме предварително време на трудности. Трябва да има разтърсване сред Божиите хора, но това не е истината, която да се носи в църквите .... {Избрани вести, том 1, с. 180, Параграф 2}

За тези, които имат сърбящи уши, това без съмнение ще подбуди гняв, но аз изпълних задълженията си да дам на тръбата определен звук. Нека погледнем към Исус, който е автор и завършител на нашата вяра. Нека погледнем към нашите собствени характери и да търсим Святия Дух, за да ни направи като Христос, когато Той беше тук на земята. Когато увереността за опрощение на греховете е наша, тогава синът на погибелта ще ни обвинява и ще се опита да предаде Христос на Рим в лицето на Неговите светии.

Ейдриън Ибънс
Медия Мараната


Нови книги

Завръщането на Илия

 

Завръщането на Илия е свързано с Малахия 4:5, 6

Ето, Аз ще ви изпратя пророк Илия, преди да дойде великият и страшен ден Господен. И той ще обърне сърцето на бащите към децата и сърцето на децата към на бащите им, да не би да дойда и да поразя земята с проклятие.

Обръщането на сърцата в семействата предполага идването на вест, което ще възстанови релационните структури на семействата. Позициите на глава и подчинение са ясно разбираеми за всеки човек в семейството и каква е основата на тази трансформация? "Бойте се от Бога и Му отдайте слава." В поклонението на истинския Бог е ключът към преобразяването на семейството и обществото.

Тази книга е написана за ръководството на Църквата на адвентистите от седмия ден в Австралия с искрено желание да покаже, че основите на нашето движение не са били положени в голяма тъмнина, а в ярка светлина.

Викът на Содом и Гомор

Унищожаването на Содом и Гомор е една от ключовите библейски истории, използвани от хората, за да покажат как Бог унищожава онези, които упорито отказват да Му се подчинят. Огънят, който идва от Небето, се разбира като действие на самия Бог, който излива огнената Си ярост, за да сложи край на живота на онези нещастни грешници, които са били тежест за себе си и нечестиво влияние в света.

Какво е значението на думите от Откровение по отношение на Содом?

Откр. 11:8 И труповете им ще лежат на улицата на големия град, който духовно се нарича Содом и Египет, където беше разпънат и техният Господ.

Как е разпнат Христос в Содом? Унищожените не са ли нечестивите хора от Содом? Възможно ли е много от нас да са попаднали в капана на мисълта, че Христос е бил поразен от Бога и засегнат в Содом, докогато там Той е бил духовно разпънат?

"И онези, които Го прободоха.” Тези думи се отнасят не само за хората, които прободоха Христос, когато Той висеше на Голготския кръст, но и за онези, които чрез зли и грешни дела Го пронизват днес. Всеки ден Той страда от агонията на разпъването. Ежедневно мъжете и жените Го пронизват, като Го обезсърчават и отказват да вършат Неговата воля. {Знамения на времето, 28-ми януари, 1903 г., Параграф 8}

Тази история е важна по много причини, защото тя установява примера за това, което ще се случи след края на хилядата години, понеже Содом претърпял отмъщението на вечния огън. (Юда 1:7)


Краят на нечестивите

За онези, които вярват в Бога, с смята за почти всеобщо доказано, че единственият начин да се сложи край на греха е като нечестивите мъртви бъдат възпряни в пътя им, чрез сваляне на огнен поток от ярост от Божието сърце, за да изгорят и да бъдат доведени до края им.
Често се смята, че нечестивите не просто ще унищожат себе си; но ако Бог е Бог на справедливостта, Той ще накаже престъпниците и ще ги възнагради за злото им според делата им, като ги постави в пламъци и ги изгори живи. Дали един любящ Бог ще направи това с децата си? Бихте ли изгорили непокорни деца живи в пламъците докато наблюдавате как крещят в агония?
Някои хора казват, че единственият начин да се премахне ракът е като се изреже. Проблемът с тази аналогия е, че отрязвате рак от човек, с цел да спасите живота му, а не да го унищожите. Някои други казват, че нечестивите са като куче с бяс и то трябва трябва да бъде приспано. Вземате ли тогава това кучето, за да го горите бавно на огъня в продължение на няколко дни, докато то крещи и вие в агония, докато праведните викат - „той беше зъл, той заслужава повече“? Това ли наистина ще се случи в края?
Онези, които отхвърлят така свободно предоставената милост, все пак ще познаят стойността на онова, което са презирали. Те ще почувстват агонията, която Христос издържа на кръста, за да изкупи изкуплението за всички, които биха го получили. Тогава ще осъзнаят какво са загубили - вечен живот и безсмъртно наследство. ” Ривю енд Херълд, 4-ти септември 1883 г.
Наистина Той понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Исая 53:4


Естествена справедливост и Умилостивение

NaturalJustice.jpg
 Тази книжка е обобщение на много от ученията, които споделяме през последните 12 месеца. Принципите в тази книга значително променят нашето разбиране за изкуплението и възвеличават Божията любов в дара на Неговия Син. Тя също така се отнася директно към Божията заповед за убиване на мъже, жени и бебета в 1 Царе 15:1-3. Препоръчвам ви да прочетете тази книжка и да я обмислите внимателно. Нейната видеопрезентация може да гледате тук. (Молете се скоро да я имаме и на български)


 

 

 

Пасха 2019, 19-20 април
Каним ви да се присъедините към нас за Пасхата. Свържете се с Деян Делчев (dejandodo@abv.bg) за повече подробности. За онези, които са бедни по Дух - дойдете до тридесеткратното увеличение на Духа, което е на разположение по това време. Аудиокниги (предстои в България)
Имаме все по-голяма колекция от Аудиокниги. Надяваме се повечето от тези книги да бъдат в аудио формат, така че тези, които имат по-малко време за четене, могат да слушат книгите

Книгата Агапе
Редица хора взимат книгата Aгaпe от врата до врата, използвайки проучване в общността. Рубен Олшевски и Бен Крамлик използват проучването, за да споделят много книги с хора тук, в Австралия. Крис Сепулведа, Грейси Кембъл, Шарин Петричанко и Гари Хълкуист споделят проучването в търговски центрове и обществени места и раздават редица книги. Морис Франсис споделя много от книгите в училищата в района на Кейптаун. Има още няколко истории от този тип, където книгите се споделят и обратната информация е била добра досега. Нека продължим да се молим, докато тези книги излизат.

Ако сте били благословени от книгата Агапе и желаете да я споделяте с други хора, можем да ви изпратим копия на базата на дарение. Даваме свободно, като вярваме, че нашият Отец ще ни върне, за да можем да продължим да ви служим. Това е най-голяма радост - да споделя това послание с вас.

Видео поредицата, която придружава книгата продължава да излиза. До момента са издадени 13 видеоклипа (10 на български). Имаме 15 глави за Аудиокнига

Пастори, библейски работници, преводачи, редактори и колпортьори:
Медия Мараната подкрепя пастори, библейски работници и други в няколко страни. Благодарим ви, че ни помогнете да им помогнем. Медия Мараната не наема хора. Ние си партнираме с онези, които обичат вестта и просто правим всичко възможно, за да им помогнем да направят това, което Бог ги призовава да правят в областта на техния труд.
Благодарим ви

Благодарим на всички наши поддръжници в различни части на света, които ни помагат да извлечем радостната новина от посланието на Третия ангел към света. Ние молим за вашите молитви, докато продължаваме да издигаме светлината на истината. Ние сме много развълнувани от нещата, които изучаваме и се молим вие ​​също да бъдете благословени в това пътуване в по-дълбоко познаване на Отец и Сина.

Благословения,
Ейдриън Ибънс
Медия Мараната

 

 

 

                     

   

logo.jpg

В този брой:

- Съвършенство на характера и жетвата
- Нови книги
- Агапе

Моля свалете и изучавайте тези книжки, които са свързани с този бюлетин. 

 mirror-lie.jpg 

 

Knocking1.jpg

showrespect-tmb.jpg

showrespect-tmb.jpg

 

 

Уебсайтове

maranathamedia.com

maranathamedia.de

maranathamedia.bg

maranathamedia.fr

maranathamedia.net

maranathamedia.cz

maranathamedia.nl

maranathamedia.rs

maranathamedia.ro

maranathamedia.co.za

maranathamedia-russia.com

maranathamedia.in

identitywars.com

Fatheroflove.info
vadervanliefde.com
vaterderliebe.de
Fatheroflove-bulgaria.com
Fatheroflove-serbia.com
Fatheroflove-russi