Агапе

Тази поредица е филмираната версия на книгата Агапе

Презентации: 13 • Говорител: Различни
Представено: Март 01, 2018 - Яну 12, 2018

А01 Откровение за Отец покажи видео ▼скрий видео ▲

Какъв наистина е Бог? Исус дойде на този свят, за да разкрие характера на Бога. Той е съвършен Негов образ. Исус каза на Филип в Йоан 14: 9 "Ако си ме видял, видял си Отца." В евангелията на Новия Завет ни се разкрива образа на Бога и тази картина ще използваме, за да обясним всички истории на Библията, които изглежда ни дават различна представа.

Представено: Март 01, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс

А02 Как четеш покажи видео ▼скрий видео ▲

Историята на юдейската и християнската религия са пълни с примери за това как Библията е тълкувана неправилно.  Кои са принципите, които ни дават сигурност, че разбираме правилно нейните вести към нас днес?

Представено: Септ 04, 2018
Говорител: Гари Хълкуист

A03 Смъртта на кръста покажи видео ▼скрий видео ▲

Изисква ли Бог смърт за греха? Той ли е конституирал смъртна присъда, за да накаже онези, коит престъват против Него? Дали Исус е умрял, за да задоволи смъртната присъда на Своя Баща? Ако това е вярно, тогава Бог е убил собствения Си Син, за да задоволи смъртния Си указ и това се предполага, че ще ви накара да Го обичате. Разкривате ли проблем тук?

Представено: Септ 07, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс

A04 Моят възлюбен Син покажи видео ▼скрий видео ▲

Почти целият християнски свят вярва, че Бог лично ще унищожи нечестивите; те вярват, че Той ще ги изхвърли като непотребни. Бихте ли изхвърлили нещо, за което сте платили милиарди долари? Бихте ли смазали и унищожили нещо, за което сте платили безкрайна цена, за да го съхраните? За да отговорим на тази въпрос, трябва да помислим върху цената на спасението. Цената за спасението ни се измерва с любовта на Бог към Неговия Син. Любовта между тях и платената от тях цена определя стойността на това, което са платили, за да ни спасят. Когато осъзнаете пълната цена, ще знаете, че Бог не би могъл да изхвърли грешниците, но с безкрайна скръб и, уважавайки избора на нечестивите, Той им позволява да получат решението да Го отхвърлят. Вижте любовта на Бога и Неговото страдание, за да ни спаси, и осъзнайте, че Той никога не би  смазал или унищожил някого, който е толкова скъпоценен за Него.

Представено: Септ 11, 2018
Говорител: Гари Хълкуист

A05 Обичайте враговете си покажи видео ▼скрий видео ▲

В евангелието на Матей е записана една от най-великите проповеди, които някога са били проповядвани. Това е една проповед проповядвана от Исус Христос. В нея Той ни казва до обръщаме другата буза и да обичаме враговете си, за да можем да бъдем деца на нашия небесен Баща. Така ставаме деца на Бога - когато обичаме онези, които ни се противопоставят.

Представено: Окт 23, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс

A06 Огън от небето покажи видео ▼скрий видео ▲

Точно преди Илия да бъде отведен в небето, Библията ни казва, че той е поразил огън от небето два отряда от по 50 души и техните военначалници. Когато учениците на Исус дойдоха при Него, разочаровани от някои самаряни, които не се отнасяха правилно към своя господар, те цитираха примера на Илия, който свалил огън от небето, за да ги унищожи. Отговорът на Исус ни разкрива нещо дълбоко за характера на Бога.

 

Лука 9: 54-56 54. Като видяха [това] учениците Му Яков и Иоан, рекоха: Господи, искаш ли да заповядаме да падне огън от небето и да ги изтреби [както стори и Илия]? 55 А Той се обърна и ги смъмра; [и рече: Вие не знаете на какъв сте дух; защото Човешкият Син не е дошъл да погуби човешки души, но да спаси]. 56 И отидоха в друго село. Дали по този начин Исус смъмри действията на Илия, както и учениците Си?

Тази презентация изследва тези неща, за да разкрие любящия характер на нашия Отец на небето.

Представено: Окт 29, 2018
Говорител: Гари Хълкуист

А07 Не закоравявайте сърцата си! покажи видео ▼скрий видео ▲

Бихте ли изгорили безразсъдното си дете до смърт след десетилетия на непокорство и зло? Как е възможно така да закоравим сърцата си, че да повярваме, че Бог, който твърди, че е любов, ще изгори нечестивите и децата им, живи в агонията на ада? Със сигурност е вярно, че нечестивите ще умрат в агония и болката от вътрешното им мъчение ще накарат физическото им страдание да изглежда незначително. В това видео ще научите истината за ада и какво причинява интензивното страдание. Тя не произлиза от нашия нежен небесен Баща, а от закоравените сърца на грешните хора.

Представено: Ноем 14, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс

A08 Защо е заповядано убиване с камъни? покажи видео ▼скрий видео ▲

Ако Бог е любов, тогава защо заповяда грешниците да бъдат убивании с камъни в Стария Завет? Особено като се има предвид, че това е практика, която идва от Египет. Изход 8:26.

Има много повече в тази история, отколкото мнозина разбират, и ни разказва много за това как Бог се занимава с греха и ни разкрива Своята нежна милост и любов към грешника.

Представено: Дек 03, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс

A09 Законът като огледало покажи видео ▼скрий видео ▲

За да може хората да осъзнаят нуждата си от покаяние, те трябва да видят своето грешно състояние. Библията е огледало на грешниците, за да покаже истинското им състояние. Грешният човек четейки Библията, ще си представи, че Бог се държи като самият него в справянето при кризисни ситуации. Когато хората изпитват търпението на Бог, ние сме изкушени да мислим, че Той ще се разгневи. Библията е написана по начин, който може да отразява нашето естествено мислене, но това е за да ни покаже греха ни. Когато се осъзнаем за живота на Исус, когато Той дойде на земята, ние наистина можем да схванем какъв е Бог и едва тогава сме в състояние да разберем, че преди това сме си въобразявали, че Бог е като нас - този, който се ядосва и екзекутира злите хора. Ако осмислим добре това, което ни разкрива този епизод, ще ни бъде по-лесно да разберем останалите.

Представено: Яну 14, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

A10 Прилагане на Божия страх върху нас покажи видео ▼скрий видео ▲

Какво означава да имаш в теб страх от Бога? Повечето хора мислят че Бог ще ги унищожи, ако не му се подчинят. Ако искаме да видим какъв е Бог, трябва да погледнем към Христос и да получим картина на страха от Бога, когато Исус очисти храма. Ако разгледаме внимателно тази история, можем по-ясно да разпознаем, че страхът от Бога е убеждението за греха, което ни кара да видим любовта и грижата на Бога към нас. Бог никога не иска да ни навреди. Той не иска никой да загине. Ако знаем, че Бог е милостив, когато нежно ни показва нашите грехове и ние се чувстваме претоварени от страх, можем да знаем, че Бог не е против нас и Той не иска да ни навреди, а просто да бъдем освободени от нашите грехове. Виж и живей.

Представено: Яну 14, 2019
Говорител: Гари Хълкуист

A11 Божият гняв покажи видео ▼скрий видео ▲

Какво означава за Господ да се гневи? Нека погледнем към Исус, за да определим Божия гняв, защото Той е пътят към Отца. Когато Исус застана пред лидерите на Израил и им каза, че са лицемери, той със сигурност е ядосан. Кулминацията на този гняв? Матей 23:37-38 37 Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! 38 Ето, вашият дом се оставя пуст. Това причинява на Господа невероятната скръб, за да може най-накрая да позволи на неговите непокорни деца да вземат решение да Го отхвърлят. Гневът на Господа е да напусне къщата на нечестивите, да стане пустиня, като същевременно преживява страшна скръб. Думата гняв на еврейски език е aph и означава бързо дишане през носа. Тя може да бъде или гняв, или мъка, или и двете. Зависи от това как виждате Бога. Когато видите библейския смисъл на гняв, сърцето ви ще се изпълни със скръб към нашия Отец за всичките страдания, които е претърпял поради нашите грехове. Нека Му позволим да ни събере или ще остане домът ни пуст, за да може змията да дойде и да унищожи?

Представено: Фев 02, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс

A12 Сложи меча на мястото му покажи видео ▼скрий видео ▲

Как да примирим избиването на народите от Израил с меча срещу Христовите думи?
...всички, които убиват с меч, от меч ще загинат.
Не само мъже, но и жени и деца.

Втор. 2:34 В онова време превзехме всичките му градове, и във всеки град изтребихме мъжете, жените и децата; не оставихме да оцелее ни един.

Израилтяните наистина ли са били в унисон с Божия характер? Защо редовно се страхуваха, че Той ги е извел в пустинята, за да ги убие? Дали дълбоката тъмнина, която падна върху Авраам, по някакъв начин е свързана с вземането на меча, за да спаси племенника си и семейството си?

Дали убийството на сихемите от Леви и Симеон някак си влияело на обрека на Израел да унищожи напълно техните врагове?

Използването на меча от Израел е напълно извън характера на живота на Христос в Новия Завет. Как да съгласуваме това явно противоречие?

Представено: Фев 04, 2019
Говорител: Гари Хълкуист

A13 Корона от тръни покажи видео ▼скрий видео ▲

Значението на венеца от тръни върху главата на Исус носи много по-дълбок смисъл, отколкото повечето си представят. Когато Адам съгрешил, земята произвела тръни като отговор на греховността му. Библията ни казва ясно, че когато хората съгрешават, земята се осквернява и бунтът, който е в човека, създава натиск върху земята, докато не избухне и причини разрушение. Принципите в тази презентация са жизненоважни за правилно разбиране на много от историите в Библията. Земята също е осквернена под жителите си, Защото те са престъпили законите, Промениха наредбата, премахнаха вечния завет. Исая 24:5 И все пак, въпреки цялата тази греховност, засягаща земята, Христос задържа възможно най-дълго този ефект и е като да носи венец от тръни, докато Той стене и страда от тежестта му. Римл. 8:22.

Представено: Окт 26, 2019
Говорител: Ейдриън Ибънс