Свали книгата
Автори: Деян Делчев и Ейдриън Ибънс
Публикувана: Март 17, 2019
Написана: Март 17, 2019
Сваляния: 136

Други езици

English Deutsch
За онези, които вярват в Бога, с смята за почти всеобщо доказано, че единственият начин да се сложи край на греха е като нечестивите мъртви бъдат възпряни в пътя им, чрез сваляне на огнен поток от ярост от Божието сърце, за да изгорят и да бъдат доведени до края им.
Често се смята, че нечестивите не просто ще унищожат себе си; но ако Бог е Бог на справедливостта, Той ще накаже престъпниците и ще ги възнагради за злото им според делата им, като ги постави в пламъци и ги изгори живи. Дали един любящ Бог ще направи това с децата си? Бихте ли изгорили непокорни деца живи в пламъците докато наблюдавате как крещят в агония?
Някои хора казват, че единственият начин да се премахне ракът е като се изреже. Проблемът с тази аналогия е, че отрязвате рак от човек, с цел да спасите живота му, а не да го унищожите. Някои други казват, че нечестивите са като куче с бяс и то трябва трябва да бъде приспано. Вземате ли тогава това кучето, за да го горите бавно на огъня в продължение на няколко дни, докато то крещи и вие в агония, докато праведните викат - „той беше зъл, той заслужава повече“? Това ли наистина ще се случи в края?
Онези, които отхвърлят така свободно предоставената милост, все пак ще познаят стойността на онова, което са презирали. Те ще почувстват агонията, която Христос издържа на кръста, за да изкупи изкуплението за всички, които биха го получили. Тогава ще осъзнаят какво са загубили - вечен живот и безсмъртно наследство. ” Ривю енд Херълд, 4-ти септември 1883 г.
Наистина Той понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Исая 53:4