Maranatha Media - Bulgaria

Краят на благодатното време - мъдрите ще разберат

Публикувана Фев 18, 2019 от Ейдриън Ибънс в Бюлетини
Преведено от Деян Делчев
362 Намерена

Краят на благодатното време

Уважаеми абонати на Медия Мараната

 

Има нарастващ хор от гласове, които твърдят, че са мъдри и имат разбиране за пророчествата на Даниил и Откровение. Идеята е все по-ясна, че краят на благодатното време е на път. Ние знаем, че това идване на Христос е много скоро, но Сатана ще разстрои вярата на Божия народ чрез фалшиво разбиране на пророчеството. Господ е дал на адвентните пионери солидна пророческа платформа, върху която да се гради. Елън Уайт препоръчва книгата Даниил и Откровение на Урия Смит многократно като книга, която е важна за четене и разбиране. Ето един пример

"Особено трябва книгата Даниил и Откровението да бъде представяна пред хората, като книгата за това време. Издание на ръкописи, том 1, с. 61 (1899 г.)

Книгата на Урия Смит относно Даниил и Откровение не е последната дума по този въпрос, но тя е първата и основополагаща дума по този въпрос. Всяка система на пророчество, която отхвърля тази основа, работи върху погрешна база. Всеки глас, който поставя тази книга в негативна светлина, работи срещу основите, поставени от Божия Дух в тази книга.

Искам да ви представя някои прости реалности по този въпрос. Има един пасаж в Данаил 12-та глава, за който много се говори и той се отнася за пророчеството от 1290 и 1335 г., както и за предмета на Ежедневната.

[12:10] Мнозина ще бъдат пречистени и избелени, и изпитани; а нечестивите ще вършат нечестие; и никой от нечестивите няма да разбере; но мъдрите ще разберат.

Какво ще разберат?

Дан. 12: 11-13 И от времето, когато се отнеме ежедневната жертва и се утвърди мерзостта, която опустошава, ще има хиляда двеста и деветдесет дни. (12) Блажен онзи, който чака и дойде до хиляда триста и тридесет и петте дни. (13) Но ти си иди; защото ще почиваш и ще стоиш в жребието си в края на дните.

Кои са мъдрите? Стих 3 от същата глава ни казва.

[12: 3] И мъдрите ще блестят като блясъка на простора; и онези, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Думата за мъдър в стих 10 е същата като думата за мъдър в стих 3, така че мисля, че тук има силна връзка. Какво правят мъдрите в стих 3? Те обръщат мнозина в правда. Къде намираме вестта за правдата в тези последни дни?

Господ в Своята велика милост изпрати най-ценна вест към Своя народ чрез старейшините Уагонър и Джоунс. Тази вест трябваше да постави на по-видно място пред света издигнатия Спасител, жертвата за греховете на целия свят. Тя представя оправданието чрез вяра в Гаранта; приканва хората да приемат праведността на Христос, която се проявява в подчинение на всички Божии заповеди. Свидетелства към служителите, с. 91, 92

Мъдрите са онези, които са приели вестта за правдата чрез вяра, открита във вестта от 1888 г., дадена от Уагонър и Джоунс. Рамката на това послание била предмета за двата завета. Елън Уайт показа, че Уагонър е имал истината за заветите.

„Предишната нощ ми беше показано, че доказателствата относно заветите са ясни и убедителни. Ти самият, Брат Б, Брат С и други изразходвате правомощията си за разследване, за да произведете позиция относно заветите, която да се различава от позицията, която Брат [Е. Дж.] Уагонър е представил. Писмо 59, 1890 г., с. 6. (Към Урия Смит, 8 март 1890 г.)

"Тъй като направих изявлението последната събота, че гледището за заветите, както бе преподавано от брат Уагонър, е истина, изглежда, голямото облекчение дойде за много умове." - Писмо 30, 1890, стр. 2. (За У. С. Уайт и съпругата му, 10 март 1890 г.)

Повече по тази тема може да намерите в книжките Стойте до граничните камъни и Отстраняване на Августиновите очила за заветите. Вижте също Евангелието в Галатяни на Е. Дж. Уагонър, Двата завета в Галатяни на А. Т. Джоунс и Голгота на Синай на Пол Пенно.

Онези, които отхвърлят ученията на Уагонър и Джоунс върху Заветите, не могат да се считат за мъдри, които довеждат мнозина до праведност, защото това е посланието, което поставя основата да се приеме късният дъжд, за да се получи праведността.

Трябва също да споменем, че за да сте мъдри, трябва да вярвате в Божията мъдрост? Божията Мъдрост е Божият Роден Син.


1 Кор 1:24 а за самите призвани - и юдеи и гърци - Христос - Божията сила и Божията мъдрост.

1 Кор. 2:16 Защото кой е познал ума на Господа, за да го научи? Но ние имаме ума на Христос.

Откр. 13:18 Тук е нужна мъдрост. [G4678] Който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек; и числото му е шестстотин шестдесет и шест.

[12:10] Мнозина ще бъдат пречистени и избелени, и изпитани; а нечестивите ще вършат нечестие; и никой от нечестивите няма да разбере; но мъдрите [Гр. 3540 Септуагинта] ще разберат.

Фил. 4: 7 И Божият мир, който надвишава всеки разум, ще пази сърцата ви и умовете ви чрез Христа Исуса.

За да имате мъдрост, се нуждаете от ума на Христос и затова трябва да си поклонник на Единородния Син на Отца. Ако някой се поклони на бога на Вавилон, тогава Даниил ще има да му каже следните думи:

Данаил 2:27 Даниил отговори пред царя и каза: Тайната, която царят е поискал, не могат да покажат на царя мъдреците, астролозите, магьосниците, предсказателите;

Следователно тези в адвентизма, които не изповядват името на родения Син, не могат да имат достатъчно ума на Христос, изразен в тези Писания, и затова не могат да имат Неговата мъдрост дотолкова, че да им бъдат разкрити пророчествата от Данаил 12-та глава. Слово към мъдрите!

Елън Уайт свързва Данаил 12-та глава с Осия 14-та., която специално се занимава с въпроса за излизане от идолопоклонството. Изповядването на който и да е бог, който отрича, че Христос е роден или изведен от Отца, е идолопоклонство и такъв ум не може да има нужда от мъдрост, за да отключи пророчествата на Даниил 12-та глава. Добрата новина тук е, че Осия 14-та сочи, че те ще излезят от тяхното идолопоклонство.

"Мнозина ще бъдат пречистени и избелени, и ще бъдат опитани; а безбожните ще вършат нечестие; и никой от нечестивите няма да разбере, а мъдрите ще разберат." "Аз ще бъда като роса на Израил, той ще разцъфти като крем, ще разпростре корените си като ливанско дърво.  Клоните му ще се разширят, славата му ще бъде като маслина и уханието му — като ливанско дърво.  Живеещите под сянката му ще се върнат и ще се съживят като жито, и ще процъфтят като лоза; споменът му ще бъде като ливанско вино. Ефрем ще каже: Какво имам вече с идолите? Аз го чух и погледнах на него. Аз съм като вечнозелена елха, от Мен ще се намери плодът ти. Който е мъдър, ще разбере тези неща. Който е разумен, ще ги познае. Защото пътищата на ГОСПОДА са прави и праведните ще ходят по тях, а престъпниците ще паднат по тях. [Осия 14-та глава] Онези, които обезчестяват Бога чрез престъпване на Неговия закон, могат да говорят за освещение, но то е от такава стойност и също толкова приемливо, както и приносът на Каин. Послушанието на всички Божии заповеди е единственият истински знак за освещение. Непослушанието е знак за нелоялност и отстъпничество. {Домашен мисионер, 1 юли, 1897 пар. 14}

На второ място, онези, които не познават характера на нашия Баща, не могат да имат правилно разбиране по темата за края на благодатното време. Бог не е произволен и Неговата милост е вечна. Джордж Файфийлд представил на адвентизма релационното естество на умилостивението и това какво означва финалното умилостивение. Хората приключват сами благодатното си време като отхвърлят последнта вест на милост, която ще се прогласи в света. Затова комбинацията от познаването на Отец и Неговия Син  и техния характер се оказват задължителни изисквания, за да може някой да е мъдър и да има разбиране.

Трето, има все повече хора, които тълкуват думите на Елън Уайт, за това, че годишният принцип е приключил през 1844 г. и сега използваме буквално време. Ако това беше вярно, тогава методът за изчисляване на година / ден щеше да приключи през 1844 г. и всичко от това време нататък щеше да е само буквално време. Това просто не може да е истина поради тези текстове:

[8: 1] И като отвори седмия печат, на небето настана тишина за около половин час.

[18: 8] Затова язвите й ще дойдат в един ден, смърт, жалеене и глад; и тя ще бъде изгорена с огън; защото силен е Господ Бог, който я съди.

Тези текстове са приложени от пионерите, използвайки принципа година / ден. Мълчанието в продължение на половин час и часа на Второто пришествие е около седмица. Ако принципът ден=година е престанал през 1844 г., тогава цялото второ идване ще се случи в буквални 30 минути, което е невярно. Също така седемте язви ще паднат за буквални 24 часа, използвайки буквално време. Така виждаме, че повторното прилагане на буквалното време не работи.

Мои братя и сестри, вие ще чуете много, много адвентисти, които отричат ​​родения Син и отричат, че Бог е съвсем ненасилствен, и те ще ви казва, че са мъдри и разбират Даниил и Откровение. Казвам с любов - не им вярвайте. Мъдрите са тези, които се покланят на Божията мъдрост, която е родения Син. Те също се покланят на Онзи, който не извършва насилие, вест, която произлиза от посланието от 1888 година.

Преди да можем да узнаем конкретно бъдещето, трябва да бъдем пречистени. Мъдрите са онези, които обръщат мнозина в правда.

Дан 12: 3 И разумните ще блестят като светлината на простора; и онези, които обръщат мнозина в правда като звездите до вечни векове.

Това означава, че те ще познават вестта от 1888 г. и ще познават правдата чрез вяра. Те ще познават заветите, както ги е преподавал Уагонър.

Мнозина ще дойдат в името на Христос и ще кажат, че имат думите на Христос, но не им вярвайте. Аз ви насърчавам да не слушате пророчески учители, които не вярват в родения Син или отхвърлят истината за Божия характер. Съсредоточете се върху посланието на праведността чрез вяра и станете като Христос. Когато Христос се прослави в нас, по-голяма светлина ще дойде върху Данаил 11-та и 12-та глава.

Благодат и мир за вас
Ейдриън Ебенс
Медия Мараната

 

Нови книги

Естествена справедливост и Умилостивение

NaturalJustice.jpg
 Тази книжка е обобщение на много от ученията, които споделяме през последните 12 месеца. Принципите в тази книга значително променят нашето разбиране за изкуплението и възвеличават Божията любов в дара на Неговия Син. Тя също така се отнася директно към Божията заповед за убиване на мъже, жени и бебета в 1 Царе 15:1-3. Препоръчвам ви да прочетете тази книжка и да я обмислите внимателно. Нейната видеопрезентация може да гледате тук. (Молете се скоро да я имаме и на български)

 

 

 

 

                                                                 Да ходя в пътищата на моя Баща​
FatherAndSon.jpg
Тази книга, написана от п-р Сесил Ерънс от Южна Африка, полага основите на царството на Давидовия син. Когато Давид говори на своя син Соломон, той му дава най-здравия съвет за най-славното царство на земята като символ на небесното царство. 

3 Царе 2:1-3 И когато наближи времето на Давид да умре, той поръча на сина си Соломон и каза:  [2] Аз отивам по пътя на цялата земя; затова ти бъди силен и мъжествен!  [3] И пази заповяданото от ГОСПОДА, твоя Бог, да ходиш в пътищата Му, да пазиш наредбите Му, заповедите Му, правилата Му и свидетелствата Му, както е писано в Мойсеевия закон, за да успяваш във всичко, което правиш и накъдето се обръщаш

 

Елън Уайт ясно заявява:

“Думите на Моисей за Израил, относно постановленията и съдбите на Господа, са също Божието слово за нас…” Знамения на времето, 21 март 1895.

"Указанията, дадени на Мойсей за древния Израел, с техните остри, твърди очертания, трябва да бъдат изучавани и изпълнявани от Божия народ днес." АБК, Том. 1, с. 1103, Параграф 4

Посланието на Илия трябва да приведе Божиите хора към Божиите заповеди чрез вярата на Исус. Тези, които учат хората да премахват една йота или точка от закона, ще бъдат най-малки в небесното царство, което Духът на пророчеството ни показва, че означава, че те няма да бъдат на небето.

(Мат. 5:19 се цитира) "Това означава, че няма да има място в него. Защото който съзнателно нарушава една заповед, не пази нито една от тях в дух и истина. "Който опази целия закон, но съгреши в една точка, е виновен за всичко.” (Яков 2:10). Мисли от планината на блаженствата - с. 51

Тази тема е от жизненоважно значение за всички онези, които желаят да бъдат запечатани с името на Отец и да имат записан Божият закон в сърцата си.


Пасха 2019, 19-27 април
Каним ви да се присъедините към нас за Пасхата в Уиджи (2 часа северно от Бризбейн, Австралия) Свържете се с Еди Перес, ако планирате да присъствате. За онези, които са бедни по Дух - дойдете за тридесеткратното увеличение на Духа, което е на разположение по това време.

Аудиокниги
Имаме все по-голяма колекция от Аудиокниги. Надяваме се повечето от тези книги да бъдат в аудио формат, така че тези, които имат по-малко време за четене, да могат да слушат книгите.

Книгата Агапе
Моля, помогнете ни да споделим Агапе със семейства и приятели. Ако сте били благословени от книгата Агапе и желаете да я споделите с други хора, можем да ви изпратим безплатни копия. Даваме безплатно, като вярваме, че нашият Отец ще ни върне, за да можем да продължим да ви служим. Най-голяма радост е да споделям тази вест с вас.

Видео поредицата, която придружава книгата, започва да излиза. Досега са излезли 11 видеоклипа.

Пастори, библейски работници, преводачи, редактори и колпортьори
Медия Мараната подкрепя пастори, библейски работници и др. в няколко страни. Благодарим ви, че ни помагате, за да можем и ние да им помогнем. Медия Мараната не наема хора. Ние си партнираме с онези, които обичат вестта и просто правим всичко възможно, за да им помогнем да направят това, което Бог ги призовава да правят в областта на своето дело.

 

Благодарим Ви

Благодарим на всички наши поддръжници в различни части на света, които ни помагат да разнесем из света радостната новина от вестта на Третия ангел. Ние молим за вашите молитви, докато продължаваме да издигаме светлината на истината. Развълнувани сме от нещата, които изучаваме и се молим вие ​​също да бъдете благословени в това пътуване в по-дълбоко познаване на Отца и Сина.

 

Благословения,
Ейдриън Ибънс
Медия Мараната