Свали книгата
автор: Ейдриън Ибънс
Публикувана: Ноем 04, 2017
Написана: Юли 07, 2015
Сваляния: 258

Адвентното движение било съградено върху основата на Откровение 14:12 като такова, което пази заповедите на Бога и вярата на Исус. От тази основа, тази книжка разкрива връзката с едно разбиране за правдата на Христос, което се изявява в послушание на всички заповеди на Бога.

Вестта от 1888 г. разкрива едно ново отношение между закона и евангелието, която прави възможно разбирането и прилагането на Малахия 4:4:

"Помнете закона на слугата ми Мойсей, който му заповядах на Хорив за целия Израил, с постановленията и съдбите.