Maranatha Media - Bulgaria

Валтасаровият пир

Част от поредица Пътят към Светая Светих

Историята в Данаил 5-та глава, която описва падането на Вавилон, очертва контекста на великата борба, за да може да се оцени жертвата на нашия небесен Баща.

Представено: Юни 11, 2018
Говорител: Деян Делчев