Maranatha Media - Bulgaria

Онези които имаха Давидовия ключ

Част от поредица Един като Човешки Син

Влизането с вяра в Най-святото място на небесното светилище било осъществено за ранните адвентисти посредством едно правилно разбиране на човешкото и божественото естество на Христос.

Представено: Юни 07, 2019
Говорител: Деян Делчев