Maranatha Media - Bulgaria

Към най-святото място на моето сърце

Част от поредица Пътят към Светая Светих

"Иисус, като видя, че той отговори разумно, му каза: НЕ СИ ДАЛЕЧЕ ОТ БОЖИЕТО ЦАРСТВО. И никой вече не смееше да Му задава въпроси." (Марко 12:34)
Пътуването към Светая Светих е едно разкриване на характера на нашия небесен Баща, а това означава, че това е и единствения начин да опознаем себе си.

Представено: Юли 04, 2018
Говорител: Деян Делчев