Maranatha Media - Bulgaria

Защо Исус трябваше да умре?

Публикувана Септ 09, 2019 от Ейдриън Ибънс в Бюлетини
845 Намерена

 

 ЗАЩО ИСУС ТРЯБВАШЕ ДА УМРЕ?

Уважаеми абонати,

Благодат и мир за вас, от Бога нашия Отец и Господ Исус Христос. Изминаха няколко месеца от последния ни бюлетин и много неща се случиха по това време. Докато общувам с много от вас, от цял ​​свят, нараства чувството на благодарност към нашия прекрасен Отец, за дара на Неговия Син, Който ни показва истинския Си характер и ни уверява в Своята прощаваща любов.

Едно събитие, което наистина увеличи инерцията във вестта, е книгата на Джей Шулбърг, „Действията на нашия нежен Бог“. Бях запознат с тази книга чрез Кристин Нелсън от Флорида. Прочетох я по време на Пасхата тази година и само какво благословение беше това. Книгата „Агапе“, издадена през декември 2017 г., беше всеобхватен опит да представим нашия Баща, точно така, както Го разкри Христос, когато беше на земята. Обемът на книгата изисква известно усилие за разбиране и усвояване. Много от принципите на книгата са представени, по-просто, в книгата „Действията на нашия нежен Бог“. Двете книги са мощна комбинация, която отваря сърцето към славната истина, че нашият Баща не използва насилие върху Своето създание, за да управлява вселената Си.

Действията на нашия нежен Бог и Идентичностни войни са първите книги в препоръчителния ни списък за четене и тези, които споделям с други хора, когато се отвори вратата, за да разкажа за прекрасния Баща, на Когото служим, разкрит в Неговия Син.
.
След няколко седмици, аз и семейството ми ще започнем обиколката си из Австралия и след това в Южна Африка. По време на Шатроразпъване ще имаме редица срещи в района на Кейптаун. Темата, която пламти в душата ми е Божията любов, проявена на кръста. Много от нас са привлечени към съзерцаване на Христовия кръст по време на сутрешната и вечерната жертва. Книгата „Копнежът на вековете“ е такова съкровище, помагайки ни да размишляваме за нашия любим Спасител. Точно навреме, преди тази обиколка, завърших нова книга, наречена „Кръст проучен и кръст срещнат“. Приканвам ви да прочетете тази малка книга, тъй като това е семе за мисълта. Свързана е с въпроса: Защо Исус трябваше да умре за нас?
 
За огромното мнозинство от християни съществува разбирането, че Христос, всъщност е бил поразен от Бога и страдал, поради строгата Му справедливост. Мисълта, че гнева на Бог е успокоен чрез смъртта, създава напрежение. Това отчасти е причина за разграничаване на християнството от истината, че  Христос е Син на Бога. Ако Христос е Бог, тогава Бог не би бил успокоен със смъртта на Сина Си, защото Христос, всъщност не е Неговият Син, а негов колега, показващ атрибути на Син и просто разкриващ една саможертвена любов.
Това е трудно място за пътуване, но вярвам че за мнозина мотивацията е искрена, когато се опитват да предотвратят обвинението в жертване на деца и идеята за божество, което се успокоява чрез смърт. За онези от нас, които сме намерили убежище в скъпоценния свят на родения Син, четенето на Писанието, има различна рамка, която ни привлича. Рамка, създадена в красивата вест от 1888 г., а именно - хармонизирането на двата завета в историята на спасението.

В такъв контекст, жертвената система на Стария Завет ни призовава да преразгледаме нашето разбиране. Вярно е, че Бог е създал жертвената система, но в същото време Той казва на Израил, че не им е заповядвал  жертви и приноси, когато са излезли от Египет.

"Защото не говорих на бащите ви, нито им заповядах в деня, когато ги изведох от египетската земя, за всеизгаряния или жертви"Еремия 7:22
 
Как да разбираме това твърдение? Не е ли  заповядал Бог, на Израил всички правила и разпоредби, относно жертвите? Това не са ли заповеди за всеизгаряния и жертви? Възможно ли е тези заповеди да са в същия контекст, като заповедта, която Бог дал на Самуил да помаже Саул за цар? Бог никога не е искал Израил да има цар, но Израил го е искал и затова Бог им е дал такъв.

В Псалми 40:6 ни се казва, че Бог не желае жертва и принос и не изисква всеизгаряне и принос за грях. Ако това е така, дали законът на Мойсей наистина е служение на смъртта, което трябва да покаже сърцето на човека, като такова, което желае жертви и приноси? В книжката „Кръст проучен и  кръст срещнат“, вие сте поканени да разгледате позицията на закона на Моисей, в спасителния план. Това е славен подарък за човека и в същото време, ако той би бил по-верен на Бог, от него нямало да се изисква нищо. Забележете:

„Ако човекът бе опазил Божия закон, както бе даден на Адам след грехопадението му, ако Ной и Авраам го бяха опазили, нямаше да бъде нужна наредбата за обрязване. И ако потомците на Авраам бяха опазили завета, символизиран с обрязването, те нямаше да бъдат въвлечени в идолопоклонство, нито пък би било необходимо да понесат живот на робство в Египет. Щяха да опазят Божия закон в умовете си и нямаше да е нужно той да бъде провъзгласен от Синай или да се напише на каменните плочи; и ако човеците бяха изпълнявали принципите на десетте заповеди, не би имало нужда за допълнителните нареждания, дадени на Мойсей.“ {Патриарси и пророци, Гл. 32, Параграф 4}

Поради отстъпничеството на човека, на Моисей били дадени допълнителни наредби и въпреки това принципите в тях са вечни. Прибързаният читател е готов да ги прикове на кръста, защото естествения човек ги счита за проклятие. И така човека бяга от своите благословения. Такава е слепотата на Лаодикия.

Спомням си за това твърдение, което прочетох наскоро:

„Сатана искаше Исус да злоупотреби с милостта на Своя Баща и да рискува живота Си, преди изпълнението на мисията Си. Беше се надявал, че спасителният план ще се провали; но планът беше замислен
твърде дълбоко, за да бъде провален
или помрачен от Сатана.
{Ранни писания, Първото идване на Христос, Параграф 11}

Ако планът за спасение e  бил замислен твърде дълбоко, за да не може Сатана да го провали, това не подсказва ли, че има слоеве в нашето разбиране за кръста, които са много по-дълбоки, отколкото сме си представяли? Приканвам ви да се разровите малко по-задълбочено по този въпрос и да разгледате мястото на старозаветните жертви, във връзка с Христовия кръст. В същото време, имайте предвид, че вечното Евангелие никога не се е променяло. Християнството започва веднага след като човекът съгрешил. Само така евангелието може да бъде вечно.

Моля нашия Отец, да благослови вас и вашите семейства изобилно, докато размишлявате върху кръста на Христос и Неговата прекрасна светлина, отразяваща любовта на Отец към нас.

Ейдриън Ибънс
Медия Мараната

 

Обиколка/Южна Африка/Австралия
14-ти септември, събота - Срещи в Порт Макуайър/Област на Телеграфа;
21-ви септември, събота - с приятели в Мелбърн;
24-ти септември, вторник - С Глен и Сюзън Купман;
28-ми септември, събота - В района на Рерт. Подробностите ще бъдат обявени по-късно

Южна Африка
30-ти септември-5-ти октомври, Емпангени - с Бестър и Нина Сниман;
6-8 октомври, Претория - с Филип Аспелинг;
9-12 октомври, Кейп Таун, срещи с Морис Франсис и Фрики Ван Ренсбург;
13-17 октомври, Аудшурн с Седрик ван дер Мешт;
18-25 октомври, Шатроразпъване в Раусонвил;
26 октомври, събота в Дърбанвил;
27-29 октомври, посещения в областта на Кейп;
30-ти октомври, сряда, Полет обратно към Перт.

Аудиокниги
Предстои създаване на аудиокниги в българската версия на сайта

Книги за споделяне
През изминалите няколко месеца, благодарение на любезната ви подкрепа отпечатахме:
2000 копия от книгата "Агапе";
2000 копия от книгата "Завръщането на Илия";
1000 копия от книгата "Действията на нашия нежен Бог"

Следващият месец ще получим
100 копия от книгата Кръст проучен и кръст срещнат.

Книгите, които се намират на уебсайта fatheroflove-bulgaria.com са предназначени за разпространение в общността. Ако имате нужда от книги за споделяне с други, моля, изпратете ни имейл. Всички книги се предоставят на база Агапе. Давайте и ще ви се даде.

С удоволствие съобщаваме също, че ще имаме на разположение 10 000 екземпляра от Действията на нашия нежен Бог (на английски) от Talking Rock Sabbath Chapel за желаещите да споделят книги с други. Книгите за споделяне, споменати по-горе са достъпни и на български.

С удоволствие съобщаваме също, че имаме отпечатани 2000 копия от книгата Агапе в Манила, Филипините и имаме прекрасен човек, който съдейства за разпространяването им.

Завръщането на Илия
Както споменахме по-горе, ние отпечатахме 2000 копия от „Завръщане на Илия“. Тази книга беше значително преработена и актуализирана (предстои печат на последната й версия). Съдържа много важни подробности, които полагат основите на вестта, която споделяме. Също така очертава процеса на това, как книгата е приета от Църквата на адвентистите от седмия ден. Размерът й е 362 страници и следователно това предполага значителна инвестиция на време, но ще даде на читателя много по-ясна картина за систематичността на тази вест.

Планиране на срещи в Talking Rock
В края на декември тази година ще пътувам до Talking Rock с Крейг Джоунс, за да се срещна с екипа на Talking Rock, както и с Даниел Бернхард, за да обсъдим разширяването на делото, общественото евангелизиране и други направления на служение до 2020 г. и след това. Понастоящем ви молим за молитвите ви. Ще провеждам и някои срещи в Talking Rock.

Преводаческа дейност
С радост съобщаваме, че успяхме да разширим проектите за превод на редица нови езици. Благодарим за новите книги, които имаме на суахили, арабски, тагалог, норвежки и полски. Току-що стартирахме уебсайта maranthamedia-kenya.com, който ще бъде за материал на суахили. Имаме редица нови проекти на арабски, които скоро ще бъдат налични. Специални благодарности на П-р Набил Мансур за това, че ни помогна в това. Имаме такъв прекрасен екип от преводачи в няколко страни. Имаме толкова много проекти, че не можем да ги изброим всички. Молим се за вас и благодарим на Бог за готовността ви да ни помагате в споделяне вестта с другите.

Книги на вашето внимание
Краят на нечестивите

За онези, които вярват в Бога, и смятат, за почти всеобщо доказано, че единственият начин да се сложи край на греха е като нечестивите мъртви бъдат възпряни в пътя им, чрез сваляне на огнен поток от ярост, от Божието сърце, за да изгорят и да бъдат доведени до края им.

Често се смята, че нечестивите не просто ще унищожат себе си, но ако Бог е Бог на справедливостта, Той ще накаже престъпниците и ще ги възнагради за злото им според делата им, като ги постави в пламъци и ги изгори живи. Дали един любящ Бог ще направи това с децата си? Бихте ли изгорили непокорни деца живи в пламъците, докато наблюдавате как крещят в агония?

Някои хора казват, че единственият начин да се премахне ракът е като се изреже. Проблемът с тази аналогия е, че отрязвате рак от човек, с цел да спасите живота му, а не да го унищожите. Някои други казват, че нечестивите са като куче с бяс и то трябва трябва да бъде приспано. Вземате ли тогава това куче, за да го горите бавно на огъня в продължение на няколко дни, докато то крещи и вие в агония? А в това време праведните викат : „той беше зъл, той заслужава повече“. Това ли наистина ще се случи в края?

„Онези, които отхвърлят така свободно предоставената милост, все пак ще познаят стойността на онова, което са презирали. Те ще почувстват агонията, която Христос издържа на кръста, за да извърши изкуплението за всички, които биха го получили. Тогава ще осъзнаят какво са загубили - вечен живот и безсмъртно наследство.” Ривю енд Херълд, 4-ти септември 1883 г.

Наистина Той понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние Го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Исая 53:4


Естествена справедливост и Умилостивение

 

Тази книжка е обобщение на много от ученията, които споделяме през последните 12 месеца. Принципите в тази книга значително променят нашето разбиране за изкуплението и възвеличават Божията любов в дара на Неговия Син. Тя също така се отнася директно към Божията заповед за убиване на мъже, жени и бебета в 1 Царе 15:1-3. Препоръчвам ви да прочетете тази книжка и да я обмислите внимателно. 


Пастори, библейски работници, преводачи, редактори и колпортьори
Медия Мараната подкрепя пастори, библейски работници и други, в няколко страни. Благодарим ви, че ни помагате, за да ги подкрепим. Медия Мараната не наема хора. Ние си партнираме с онези, които обичат вестта и просто правим всичко възможно, за да им помогнем да направят това, което Бог ги призовава да правят, в областта на техния труд.
Благодарим ви!

Благодарим на всички наши поддръжници в различни части на света, които ни помагат да извлечем радостната новина от посланието на Третия ангел към света. Ние молим за вашите молитви, докато продължаваме да издигаме светлината на истината. Ние сме много развълнувани от нещата, които изучаваме и се молим вие ​​също да бъдете благословени в това пътуване за по-дълбоко познаване на Отец и Сина.

Благословения,
Ейдриън Ибънс
Медия Мараната

 

 

 

                     

 

 

logo.jpg
В този брой:

-   ЗАЩО ИСУС ТРЯБВАШЕ ДА УМРЕ?
- Обиколка Австралия/Южна Африка
- Аудио книги
- Книги за споделяне
- Завръщането на Илия
- Изтъкнати книги
Обръщение

Моля свалете и изучавайте тези книжки, които са свързани с този бюлетин. 

 

  

Уебсайтове

maranathamedia.com

maranathamedia.de

maranathamedia.bg

maranathamedia.fr

maranathamedia.net

maranathamedia.cz

maranathamedia.nl

maranathamedia.rs

maranathamedia.ro

maranathamedia.co.za

maranathamedia-russia.com

maranathamedia.in

identitywars.com

Fatheroflove.info
vadervanliefde.com
vaterderliebe.de
Fatheroflove-bulgaria.com
Fatheroflove-serbia.com
Fatheroflove-russi