Maranatha Media - Bulgaria

Съботната прегръдка

Част от поредица Ейдриън Ибънс в България -2018 г.

Само в контекста на царството на отношенията на Бог и Неговия единороден Син бихме могли да разберем и приложим съботния принцип като агент на запечатването.

Представено: Юли 28, 2018
Говорител: Ейдриън Ибънс