Maranatha Media - Bulgaria

A09 Законът като огледало

Част от поредица Агапе

За да може хората да осъзнаят нуждата си от покаяние, те трябва да видят своето грешно състояние. Библията е огледало на грешниците, за да покаже истинското им състояние. Грешният човек четейки Библията, ще си представи, че Бог се държи като самият него в справянето при кризисни ситуации. Когато хората изпитват търпението на Бог, ние сме изкушени да мислим, че Той ще се разгневи. Библията е написана по начин, който може да отразява нашето естествено мислене, но това е за да ни покаже греха ни. Когато се осъзнаем за живота на Исус, когато Той дойде на земята, ние наистина можем да схванем какъв е Бог и едва тогава сме в състояние да разберем, че преди това сме си въобразявали, че Бог е като нас - този, който се ядосва и екзекутира злите хора. Ако осмислим добре това, което ни разкрива този епизод, ще ни бъде по-лесно да разберем останалите.

Представено: Яну 26, 2019