Maranatha Media - Bulgaria

Възстановен бюлетин

Публикувана Апр 25, 2022 от Деян Делчев в Семейство и общество
651 Намерена
 
   
   

  ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЮЛЕТИНА
ПАСХАЛНО ИЗДАНИЕ 

Пасхата чества толкова много неща, от това че Бог извежда Своя народ от робството в Египет, до спомена за Божията защита от унищожителя чрез поставянето на кръв върху стълбовете на вратите и жертвата на Исус, истинското пасхално агне и Неговото възкресение, и толкова повече.
 
Ако вярваме в Него и приемем спасението в Него, което се дава безплатно, тогава ще изпитаме истинска свобода от робство.

"И в онзи ден ще обясниш на сина си, като кажеш: Това правя заради онова, което ми направи ГОСПОД, когато излязох от Египет. Това ще ти бъде за знак на ръката и за спомен между очите, за да бъде законът на ГОСПОДА в устата ти, защото със силна ръка те изведе ГОСПОД от Египет. И така, да пазиш тази наредба всяка година на времето є." (Изход 13:8-10)

„"Затова изметете стария квас, за да бъдете ново тесто, тъй като вие сте безквасни. Защото и нашата Пасха, Христос, беше заклан (за нас). Затова нека празнуваме не със стар квас, нито с квас от злоба и злина, а с безквасни хлябове от искреност и истина." (1 Коринтяни 5:7-8)

 Ако перифразираме Хаскъл в книгата му „Кръстът и неговата сянка“, ще кажем че като се спираме на възпоменателната страна на празника Пасха, нашата вяра укрепва. Спомняйки си как Господ подейства милостиво за нас, Своите страдащи хора, как чуваше нашите викове и вършеше чудеса за нашето избавление, носеше благословение на душата; но има и спасение за онзи, който се спира на символичната част от празника Пасха и иска благословения, които са представени като символ. Всяко пасхално агне, от закланото в нощта на освобождението от Египет до времето на Христос, беше образ на Спасителя в особен смисъл. Христос нашата Пасха е принесен в жертва за нас.

 
Скъпи братя и сестри,

 С дълбока благодарност към нашия Отец за Неговата сила и любов и към Неговия Син и нашия Месия Исус, за неговата спасителна благодат, аз смирено се обръщам към вас като човек от Божиите хора. Моля се да черпите от силата на нашия Отец, за да яхнете вълните от предизвикателства, пред които сме изправени всеки ден, и също така да намирате радост в дълбокото богатство на това какво означава да вървиш по стъпките на Исус.

Добре дошли в съживяването на нашия бюлетин! Казвам се Наташа и се заех със съставянето на бюлетина за Ейдриън, тъй като той има много неща, които заемат времето му и има нужда от помощ. Бях доведена в тази група през януари миналата година и бях кръстен в рекичката в Уиджи по време на последния ни пасхален лагер, така че за мен Пасхата има изключително специално значение.

Чрез ръководството на Бог и Исус, моето пътуване ме отведе от начина на мислене на Ню Ейдж към пълен обрат в разбирането на духовните неща и приемането на Бог като Източник и Йешуа като канал и виждам себе си като Негова любима дъщеря. Така че аз имах собствен опит за изход от робството, от объркването на Новата епоха до здравата основа на Йешуа – Слава на Бога!

Бог работеше чрез моя скъп брат Шимон, за да ме доведе при Него. Шимон има прекрасно разбиране върху Тората, което ме доведе до истинска оценка на старозаветните корени на християнството. Ето защо понякога ще ме видите да използвам еврейското име на Исус Йешуа. Чувствам се толкова невероятно благодарна на нашия Отец и Неговия Син, че ме призоваха при Него и към тази група, това послание и моята истинска идентичност.

 В обучението си, за да науча повече за Пасхата, прочетох тези библейски текстове - Изход 12:1-28; Левит 23:4-14; Изход 19:4-6; Второзаконие 16:1-8; Числа 9:1-5; Числа 28:16-25; Лука 22:7-20; Матей 26:26-29; 1 Коринтяни 11;23-27 1 Коринтяни 15:20-23; Исия 53:1-12

 Празникът Пасха е свързан с Божията закрила, когато ангелът на смъртта минава над къщите с кръвта по стълбовете на вратите. Тази тема за освобождението от смъртта е свързана с чашата, която Исус предложи на учениците Си, и представлява избавлението от греха чрез проливането на Неговата кръв. Чрез Господната вечеря си спомняме за жертвата на Исус и Неговия нов завет с нас.

 Пасхата включва празника на безквасните хлябове, който е седем дни. Този хляб се яде от нощта на празника Пасха, като спомен за излизането от египетската земя. Квасът в хляба олицетворява злото, злобата, гордостта и егоизма, така че като ядем безквасни хлябове си спомняме призива да живеем живот на искреност и истина. Хлябът, който Исус разчупи с учениците Си, ни напомня, че Той беше свободен от грях, но беше воден като агне на клане заради нашите грехове.

 По време на празника Пасха е Принасянето на първите плодове, когато Божият народ идвал в храма, за да принесе първата реколта, което е свързано с изобилната реколта, която Бог обещава, и благодарността и хвалата на хората за нея. Това е и напомняне за великата последна жътва, в която Господ и Неговите ангели ще съберат Своите хора от света. Когато Исус възкръсна от мъртвите, той представлява първия праведен - първия плод - който трябва да бъде възкресен и той взе със себе си много от светиите, представляващи многото праведници, които ще бъдат събрани, когато се върне.

По време на Пасха имаме два Велики дни - Свети събори (свещени събрания), един на първия ден на безквасните хлябове (18 април) и един в последния ден (24 април). Тези дни са свещени дни, в които ни се изливат допълнителни благословения. Събота 23 април бе Велика събота, тъй като е седми ден, събота по време на празника на безквасните хлябове.

 Пасхата тази година бе отбелязана в нашия лагер, лично или онлайн, от вечерта на 15 април до 24 април. Имахме близо 80 души присъстващи тази година, такава благословия да споделим този празник с толкова много хора! Срещите в лагера за Пасха също се проведоха в Talking Rock Sabbath Chapel в Джорджия, САЩ. Също така сме развълнувани за Пасхата в Кения, където присъстваха пастор Фрики Ван Ренсбърг и брат Морис Франсис от Южна Африка. По-малки събирания ще се проведат и в няколко държави.

Изказвам благодарност за всеки един от вас, от името на всички нас, които се обединяваме в името на Йешуа, ние израстваме смирено в сила и възхваляваме Бог.

Желая ви много благословения. Наташа