Maranatha Media - Bulgaria

Поуки от запечатващата вест през 1848 година

Публикувана Март 15, 2020 от Ейдриън Ибънс в Адвентната история
Преведено от Деян Делчев
881 Намерена

Нашето семейство в Германия изучава книгата на Дж. Н. Лафбъроу за Великото второ адвентно движение. Те откриха нещо доста значимо, което има отношение към нас днес. Това е от страници 271-272 в английското издание

Объркване на народите през 1848 г.

На 21-ви февруари 1848 г., когато придворните на Луи Филип във Франция, се събраха около него, той каза: „Никога не съм бил по-здраво стъпил на трона на империята, отколкото съм сега.“ При здрачаването на следващата вечер, облечен в "дрипаво наметало", преоблечен като хакнейски кочияш, той избяга извън стените на град Париж, търсейки убежище за личната си безопасност. Казва се, че причината за тази голяма и внезапна промяна е резултат от някакво движение от негова страна, благоприятстващо папската узурпация, което обиждало поданиците и войниците му. В този ден той осъществил голям военен преглед на френската армия в град Париж; и когато армиите им бяха подредени, той се оттегли в двореца, когато изведнъж едно малко момче скочило върху оръдието, размахвайки трицветно знаме, викайки: „ДОЛУ ПАПАТА! ДОЛУ ПАПАТА!! ” Войниците, поели вика, той преминал бързо нагоре и надолу по редовете, набирайки сила, докато с него не се свързал и викът: „И ДОЛУ КРАЛЯ!“ След няколко часа цял Париж се превърнал в сцена на бурно объркване. Войниците с пушки в ръка, придружени от една тълпа, се втурнали към царския дворец. След като бе информиран за сътресенията, кралят побърза да избяга под прикритие.

Нации, които бяха въвлечени в борбата

Вълнението и сътресенията във Франция бързо се разпространиха в други страни. Прусия, Хановер, Сардиния, Сицилия, Неапол, Венеция, Ломбардия, Тоскана и Рим уловиха същия дух на тълпата. В рамките на три месеца цяла Европа възстана и над тридесет империи и кралства бяха размирени по възможно най-силен начин. Престолите бяха изгаряни по улиците, крале и императори бягаха и се укриваха от страх да не загубят живота си. Политиците прогнозираха, че ще има обща революция на правителствата по света. Много от адвентните служители, които все още не бяха чували за вестта на третия ангел, видяха това объркване и предполагаха, че това трябва да е сплотяването на народите за „битката на великия ден на Всемогъщия Бог“.

Разкриване на запечатващата вест

Точно по това време адвентистите от седмия ден научиха от Писанията, че съботата на четвъртата заповед е знакът или печатът на живия Бог и че е настъпило времето за обявяване на запечатващата вест от Откровение 10:1-4, и те измисляха начини и средства за представяне на тази вест пред хората. Докато хората приемащи седмия ден се подготвяха за тази работа, адвентистите от първия ден казваха: „Закъсняхте със своята запечатваща вест, защото битката на великия ден и действителното пришествие на Господ е точно върху нас.“

Безпокойството внезапно утихва

Околко три месеца по-късно избухналите размирици сред народите утихнаха; не чрез уреждане на техните оплаквания, а по начин, който и самите журналисти не могат да обяснят. За този проблем Хорас Грили казва от Нюйоркската трибуна: „За нас беше чудо как всичко започна толкова внезапно с това объркването между народите; но е още по-голямо чудо какво е това, което го възпря.“

През изминалото кратко време докато нашето "малко стадо" от цял ​​свят изучаваше характера на нашия Баща, естеството на съда, ние свързахме това с начина по който получаваме Божия печат на Духа. През последните няколко месеца се подготвяме за това как да споделим тази вест по-пълно в Библейската програма за обучение в САЩ и стартирането на нашата колпортьорска програма свързана с наченките на публична работа по отношение на тази вест.

Сега изглежда вратите се затварят поради объркването и катаклизмите, свързани с този коронавирус. Нека се молим нашият Отец да укроти настоящите събития, за да можем да поемем работата, която ни е поверена. Трябва да направим това в името на нашия любим Спасител. Истината е твърде ценна, за да я държим за себе си и ние знаем това.

Нека се молим сутрин и вечер, събота и новолуние и особено на Пасха, нещата да отшумят, за да можем да напредваме.

Вестта за запечатването вече ни е дадена:

1. Това е характерът на нашия Отец, както е разкрит в Неговия Син.
2. Който довежда старозаветното служение на смъртта, така че, където грехът изобилства, благодатта да изобилства много повече.
3. По-пълната събота ще донесе Духа, за да се завърши запечатването.
4. След това съдът, с който сме съдили нашия Отец, ще ни съди и ние ще надвием в съда. Слава на Бога!

Нека запалим своите светилници, да бдим и да сме готови