Maranatha Media - Bulgaria

Един простичък факт

Публикувана Авг 20, 2018 от Ейдриън Ибънс в Изобличаване на Триединството
Преведено от Деян Делчев
355 Намерена

Дж. Н. Ендрюс - 1855 г.
Доктрината за Триединството, която била учредена в църквата от Никейския събор, 325 г. сл. Хр.. Тази доктрина унищожава персоналността на Бога и неговия Син Исус Христос нашия Господ. Позорните мерки, чрез които тя била внесена насилствено в църквата, които се появяват на страниците на църковната история, могат да накарат всеки вярващ в тази доктрина да се изчерви от срам. Дж. Н. Ендрюс, Третата ангелска вест (1855 г.), с.. 54, Параграф 3

Елън Уайт - 1905 г.
Не трябва да приемаме думите на онези, които идват с една вест, която противоречи на специалните точки на нашата вяра. Те събират маса текстове от Писанието, и ги трупат като доказателство около поддържаните от тях теории. Това се правеше отново и отново през изминалите петдесет години. И макар че Писанията са Божието слово, и трябва да бъдат уважавани, приложението му, ако едно такова приложение премахва и един стълб от основата, която Бог е поддържал през тези петдесет години, е една голяма грешка. Този който прави едно такова приложение, не познава чудната демонстрация на Светия Дух, която даде власт и сила на вестите от миналото, които дойдоха при Божия народ.-- Проповядвай Словото, с. 5. (1905 г.) {Съвети към писатели, с. 32, Параграф 2}

За онези, които имат уши