Maranatha Media - Bulgaria

Адвентни основи

 ... Пророческа рамка обхваща и един от най-големите периоди предсказан в Божието Слово. 2300 г. от Данаил 8-ма глава, сдвързващо звено на Стария и Новия завет. И там възгледът за ежедневната, не само като историческо разбиране, но свързващо звено за Среднощния вик, силно засягащ последното ни поколение в завета на Тройната ангелска вест.

    Дълбоко и проникновено адвентният пастор Ибънс, ведно с колеги от други континенти прилагат последни, синхронни със Словото разкрития, като преводи в книжките: "Ключът към силата на Тройната ангелска вест; Завръщането на Илия; Следвахме ли хитро измислени басни; Антиох или Рим и др.

   На вниманието на докоснати сърца от Духа Божи са предложени автентични, исторически и теологически тълкувания, относно пасажи на пророк Данаил и др. с ключово значение за пророческата основа, заемана от адвентното движение. А именно, че ключът даващ сила на вестта на Третия ангел е светлината от откровението на Божия характер на любов.

   И всичко това, каращо ни да отдадем слава на Сина, довел ни в състояние да участваме в часа на съда отсъждайки за Бога, че е свят, милостив и справедлив.